Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Filter items
Description of STEM knowledge networks in Europe

Description of STEM knowledge networks in Europe

Over the past decade several STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) (education) networks have thus arisen in Europe which generally link up closely with the STEM policy, as well as support it. The report merely aims to describe STEM networks in several European countries. The idea is to allow Flanders to draw inspiration from these descriptions in order to deepen and further develop its own STEM policy and STEM initiatives.
Beschrijving van kennisnetwerken STEM in Europa

Beschrijving van kennisnetwerken STEM in Europa

In de voorbije 20 à 25 jaar heeft STEM-onderwijs in de meeste Europese landen maar ook wereldwijd steeds meer aandacht gekregen. Het gevoerde beleid had of heeft meestal een dubbel doel: enerzijds de wetenschappelijke geletterdheid van alle jongeren (en zelfs volwassenen ) te bevorderen en anderzijds het aantrekken van jongeren in wetenschappelijke en technische richtingen in het secundair en het hoger onderwijs met de bedoeling hen te brengen tot wetenschappelijke en technische beroepen en /of onderzoekcarrières. Overal ter wereld is er immers een tekort aan afgestudeerden met een STEM-diploma. STEM-onderwijs voor meisjes en jongeren met kwetsbare sociaal economische achtergronden, kreeg tegelijkertijd ook meer aandacht.
Advies 220 - Besluit oprichting Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

VRWI Advies 220 - Besluit oprichting Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

De VRWI verwelkomt de beslissing van de Vlaamse Regering tot oprichting van de VARIO. In lijn met internationale best practice heeft een ambitieus Vlaanderen nood aan een eigen onafhankelijke Science and Innovation Council, waar experten met een achtergrond uit universiteiten en hogescholen, strategische onderzoekscentra en bedrijfswereld samenkomen en reflecteren.
VRWI Advies 219 - Decreet opheffing Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie

VRWI Advies 219 - Decreet opheffing Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie

De VRWI heeft de opheffing van de VRWI opgebogen tot een opportuniteit. De VRWI is op zoek gegaan naar buitenlandse best practices en heeft op basis hiervan voorstellen bezorgd aan minister van Innovatie Philippe Muyters voor een nieuw adviesorgaan met leden die spreken in eigen naam. De VRWI is dan ook zeer tevreden dat minister Muyters de blijvende nood aan een adviesorgaan voor innovatie heeft erkend, de suggesties heeft ter harte genomen, en beslist heeft tot de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO).
VRWI Briefadvies 218 - Voorontwerp van decreet mbt. regeling van de fusie Agentschap Ondernemen en IWT

VRWI Briefadvies 218 - Voorontwerp van decreet mbt. regeling van de fusie Agentschap Ondernemen en IWT

De VRWI brengt een gunstig advies uit bij het decreet dat de regelgeving die werd opgemaakt in het kader van de fusie van het Agentschap Ondernemen en het IWT valideert.
Nota Bene N°29

Nota Bene N°29

In dit nummer van Nota Bene reflecteren een aantal cruciale spelers over de doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt. Hun ervaringen en meningen geven een rijk beeld van de problematiek op dit vlak.
SERV-Advies referentiekader voor de overheid in haar rol als ondernemer-investeerder

SERV-Advies referentiekader voor de overheid in haar rol als ondernemer-investeerder

Vlaamse investeringsmaatschappijen zoals PMV, LRM en VPM, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze economie. Ze investeren grote sommen overheidsgeld, volgens SERV-berekening voor 385 mln. aan financiële vaste activa in 2013. Daarom vinden de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) het vanzelfsprekend dat deze instellingen transparant en binnen een duidelijke overheidsvisie werken met focus op belangrijke maatschappelijke uitdagingen.
ICT-monitor 2016 e-commerce

ICT-monitor 2016 e-commerce

De Studiedienst van de Vlaamse Regering van het Departement Kanselarij en Bestuur wil via een reeks ICT-monitoren de digitale omgeving, relevant voor het Vlaamse beleid, in kaart brengen. In de jongste editie gaat de aandacht naar onlineaankopen door burgers en onlineaankopen en -verkopen van ondernemingen. De data zijn afkomstig van Eurostat-enquêtes die in ons land werden verzameld door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (ADS-SB).
STANDPUNT DE STEM-LEERKRACHT

De STEM-leerkracht

Science, Technology, Engineering en Mathematics: STEM is actueel in Vlaanderen. STEM-academies, het STEM-platform, het STEM-charter … ze streven naar een versterking van de wetenschappelijk-technische geletterdheid van de jeugd. Om bij te dragen tot deze belangrijke ontwikkeling, brengt de Academie een Standpunt uit, getiteld De STEM-leerkracht — een analyse van het STEM-onderwijslandschap in Vlaanderen met aanbevelingen voor STEM-leerkrachten, schooldirecties en beleidsverantwoordelijken.
Flemish Reform programme 2016

Flemish Reform programme 2016

In its reform programme Flanders gives a bespoke response to the country-specific recommendations and challenging Europe 2020 targets. It also provides the EC with a more detailed picture of the measures taken at the Flemish level. To allow Flanders to respond even better to the analyses made by the EC in its country reports or to the country-specific recommendations, the Government of Flanders asks to receive region-specific recommendations and analyses from now on.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.