Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Filter items
Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

In haar Visie 2050 toont de Vlaamse Regering het Vlaanderen dat ze wenst op lange termijn: een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt. Het langetermijnbeleid biedt een antwoord op nieuwe kansen en uitdagingen en brengt de transities die de samenleving nodig heeft, in een versnelling. De eerste conceptnota van Visie 2050 werd in september 2015 goedgekeurd. Na overleg met stakeholders en adviesraden zijn er enkele thema’s toegevoegd: sociaal beleid, arbeidsmarkt en participatie van personen van buitenlandse origine.
Serv-advies Vlaamse begrotingsmiddelen voor O&O

SERV-advies Vlaamse begrotingsmiddelen voor O&O

Aan het huidige tempo haalt de Vlaamse Regering de doelstelling niet om de overheid tegen 2020 1% van het Vlaamse BBP in onderzoek en ontwikkeling (O&O) te laten investeren. Dat blijkt uit berekeningen van de SERV. Om hierin toch te slagen, zal bovenop het huidige voorziene groeipad aan middelen voor economie en innovatie minstens 389 miljoen euro extra nodig zijn. De sociale partners adviseren de regering dit bedrag over de komende vier jaar te spreiden, gezien de omvang ervan
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaams-hervormingsprogramma-2016

Vlaams Hervormingsprogramma 2016

Met het Hervormingsprogramma wil Vlaanderen de interactie tussen de Vlaamse en Europese instellingen vergroten. Het is het zesde rapport dat Vlaanderen in het kader van het Europees Semester opmaakt. Het hervormingsprogramma geeft een maatgericht antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen en de uitdagende Europa 2020-doelstellingen. Zo krijgt de Europese Commissie een fijnmaziger beeld van de maatregelen die op Vlaams niveau worden genomen.
Vlaanderen 2030 - Een uitgestoken hand. SERV-Platformtekst

Vlaanderen 2030 - Een uitgestoken hand. SERV-Platformtekst

De Vlaamse sociale partners formuleren een algemene visie en gezamenlijke krachtlijnen voor de beleidsagenda van de komende vijftien jaar op een aantal sociaal-economische kernterreinen (economie, arbeidsmarkt, onderwijs, energie, sociaal beleid …).
Cover Advies wijziging decreet brownfieldconvenanten

Advies wijziging decreet brownfieldconvenanten

Het betreffende voorontwerp van decreet heeft tot doel om de procedure voor de totstandkoming van een brownfieldconvenant te vereenvoudigen zodat de doorlooptijd ervan ingekort kan worden. De SERV onderschrijft in haar advies de voorgestelde aanpassingen. Ook onderstreept de SERV het belang van en de nood aan een krachtig preventief beleid, zodat de brownfieldproblematiek op lange termijn een uitdovend karakter krijgt.
Innovatie in de ondernemingen en organisaties in Vlaanderen

Innovatie in de ondernemingen en organisaties in Vlaanderen

Innoveren is vaak geen geïsoleerd proces binnen de bedrijfsvoering. Ondernemingen en organisaties die innoveren op één domein, innoveren vaak op andere domeinen. Gemiddeld innoveert een onderneming of organisatie op twee domeinen. 8% van de ondernemingen en organisaties in Vlaanderen innoveert zelfs op alle domeinen van de bedrijfsvoering tegelijk.
Kennisdiffusie en innovatie bij Vlaamse kmo's

Kennisdiffusie en innovatie bij Vlaamse kmo's

Vlaamse kmo’s hebben nood aan betere informatie en doorverwijzing op hun weg naar kennisdiffusie en innovatie. Het bestaande ondersteuningsaanbod moet voldoende helder zijn, bereikbaar en op maat van de kmo. Dit zijn aandachtspunten voor het innovatiebeleid van de overheid die naar boven komen in een onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid.
Back to basics? Circulaire economie en landbouw

Back to basics? Circulaire economie en landbouw

Gezien de huidige beleidscontext en de uitdagingen waar de land- en tuinbouwsector voor staat, was het moment rijp om te verkennen wat de mogelijkheden zijn van circulaire economie voor de (Vlaamse) land- en tuinbouwsector en waar het vernieuwende zit ten opzichte van bestaande landbouwpraktijken.
Kennis- en innovatiesystemen in de landbouw

Kennis- en innovatiesystemen in de landbouw. Een toekomstverkenning op Europees niveau

In het kader van strategische discussies wordt vaak de vraag gesteld of kennis- en innovatiesystemen in de landbouw (Agricultural Knowledge and Innovation Systems, AKIS) klaar zijn voor de toekomst. Kunnen die AKIS de land- en tuinbouwers blijvend ondersteunen om tegemoet te komen aan uitdagingen, zoals voedselzekerheid, klimaatverandering en de vermindering van de milieu-impact?
SERV Werkprogramma 2016

SERV Werkprogramma 2016

Het werkprogramma van de SERV geeft inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2016 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad, op het vlak van de advisering over het begrotingsbeleid en in het kader van zijn andere decretale opdrachten (Stichting Innovatie & Arbeid en Competent) wil verrichten.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.