Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Filter items
Advies innovatief en duurzaam aanbesteden

SERV-advies: innovatief en duurzaam aanbesteden

De SERV vindt het actieplan overheidsopdrachten van de Vlaamse Regering een stap voorwaarts als aan enkele randvoorwaarden voldaan wordt. De SERV vraagt het plan inhoudelijk, operationeel en budgettair te verduidelijken en verder uit te werken.
SERV Advies actieplan ondernemend onderwijs 2015-2019

Serv-advies actieplan ondernemend onderwijs 2015-2019

Advies over het actieplan 2015-2019 om in het onderwijs ondernemingszin en ondernemerschap te stimuleren
Advies over het actieplan Ondernemend Onderwijs

VLOR-Advies over het actieplan Ondernemend Onderwijs

Het actieplan ‘Ondernemend Onderwijs’ heeft een dubbele doelstelling: het wil lerenden ondernemingszin en de nodige competenties bijbrengen voor ondernemerschap en wil lerenden ook stimuleren om te kiezen voor ondernemerschap. De Vlor ziet een meerwaarde van dit actieplan in de samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen en omwille van het feit dat er rekening gehouden wordt met de behoeften van het onderwijsveld. Maar de raad is geen voorstander van een verplichting om een visie op ondernemend onderwijs uit te werken en is evenmin gewonnen voor het opzetten van een leerlijn ondernemend onderwijs.
Evaluatierapport over de begroting 2016

SERV-Evaluatierapport over de begroting 2016

Uit het evaluatierapport over de begroting 2016 van de SERV blijkt dat de Vlaamse Regering nog werk voor de boeg heeft om het beoogde begrotingstraject te realiseren. Hoewel Vlaanderen op nieuwe ontvangsten kan rekenen uit de kilometerheffing voor vrachtwagens en de energieheffing, vragen een aantal dossiers bijzondere aandacht.
Advies 215 - Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

VRWI-Advies 215: Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

Uit het onderzoeksrapport van de VRWI blijkt dat momenteel ruim 80% van de doctors doorstroomt naar arbeidsmarktsectoren buiten de universiteit. De VRWI heeft op 17 december 2015 een advies geformuleerd bij zijn rapport. Daarin worden veertien beleidsmaatregelen opgesomd die de doorstroom vlotter zullen laten verlopen.
Cover VLIR-advies: beleidsbrief 2015-2016: Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

VLIR-advies: beleidsbrief 2015-2016: Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

De universiteiten formuleren een gezamenlijk advies voor voldoende middelen voor O&O, hogere slaagkansen bij het FWO, de toekomst van de IUAP’s en de centrale rol van universiteiten in innovatiesystemen.
Cover Innovatief Aanbesteden - Rekenhof

Rekenhof - Innovatief aanbesteden

Het Rekenhof onderzocht de doelmatigheid van het programma Innovatief Aanbesteden en ging na of de Vlaamse overheid de projecten rechtmatig afhandelde.
Cover VRWI-Advies begroting Wetenschap en Innovatie 2016

Advies 214 - Begroting Wetenschap en Innovatie 2016

Volgens de VRWI moet de Europese 3%-norm voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) ook in de toekomst het richtsnoer blijven - ook in economisch minder gunstige tijden. De Raad stelt daarom tot zijn tevredenheid vast dat de Vlaamse Regering de aangekondigde bescheiden opstappen in het groeipad naar die 3% in 2015 en 2016 daadwerkelijk uitvoert.
Cover Unesco Science Report, towards 2030

Unesco Science Report, towards 2030

De titel van het rapport verwijst naar de recent vastgestelde Sustainable Development Goals van de VN die in 2030 behaald moeten zijn. Onderzoek en innovatie zouden daarbij een belangrijke rol moeten spelen. Deze editie van het Unesco Science Report zou dan ook een bijdrage moeten leveren bij het uitstippelen van de route naar duurzame ontwikkeling.
Cover SERV Advies Visie 2050 van de Vlaamse Regering

SERV Advies Visie 2050 van de Vlaamse Regering

Visie 2050 is de toekomstvisie voor Vlaanderen van de Vlaamse Regering. De SERV verwelkomt dat de Vlaamse Regering bijzondere aandacht wil hebben voor de langere termijn, maar vreest dat de langetermijnstrategie vooral een project van de Vlaamse Regering wordt. De raad benadrukt dat langetermijnvisievorming en strategieontwikkeling het best gebeuren in echte co-productie met de stakeholders. Enkel dan is een brede gedragenheid over legislaturen heen mogelijk.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.