Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Filter items
Cover Unesco Science Report, towards 2030

Unesco Science Report, towards 2030

De titel van het rapport verwijst naar de recent vastgestelde Sustainable Development Goals van de VN die in 2030 behaald moeten zijn. Onderzoek en innovatie zouden daarbij een belangrijke rol moeten spelen. Deze editie van het Unesco Science Report zou dan ook een bijdrage moeten leveren bij het uitstippelen van de route naar duurzame ontwikkeling.
Cover SERV Advies Visie 2050 van de Vlaamse Regering

SERV Advies Visie 2050 van de Vlaamse Regering

Visie 2050 is de toekomstvisie voor Vlaanderen van de Vlaamse Regering. De SERV verwelkomt dat de Vlaamse Regering bijzondere aandacht wil hebben voor de langere termijn, maar vreest dat de langetermijnstrategie vooral een project van de Vlaamse Regering wordt. De raad benadrukt dat langetermijnvisievorming en strategieontwikkeling het best gebeuren in echte co-productie met de stakeholders. Enkel dan is een brede gedragenheid over legislaturen heen mogelijk.
Cover Visie 2050 Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

Visie 2050 Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

In haar langetermijnvisie toont de Vlaamse Regering het Vlaanderen dat ze wenst in 2050: een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt. Het langetermijnbeleid biedt een antwoord op nieuwe kansen en uitdagingen en brengt de transities die de samenleving nodig heeft, in een versnelling. Om dit te doen lukken heeft de Vlaamse Regering zeven transitieprioriteiten bepaald.
Cover Advies steunregeling innovatieclusters

Advies steunregeling innovatieclusters

De sociale partners formuleren bijkomende aandachtspunten gericht op de verdere verdieping en concretisering van het algemeen beleidskader van het clusterbeleid. De aandachtspunten zijn een aanvulling op een eerder SERV-advies over de conceptnota clusterbeleid (september 2015).
Cover Briefadvies 212 - Besluit tot steunregeling voor innovatieclusters

Briefadvies 212 - Steunregeling innovatieclusters

Op vraag van minister Muyters bracht de VRWI een briefadvies uit bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de steun voor innovatieclusters in Vlaanderen
Cover Advies 211 - Beleidsbrief 2015-2016 Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

Advies 211 - Beleidsbrief 2015-2016 Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

In zijn Beleidsbrief 2015-2016 brengt Vlaams minister Philippe Muyters verslag uit van zijn realisaties op het vlak van Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie (WEWI) van het voorbije jaar en blikt hij vooruit naar zijn plannen voor 2015-2016. Traditiegetrouw formuleert de VRWI hierbij proactief enkele aanbevelingen voor wat Wetenschap en Innovatie (W&I) betreft.
Cover Advies 160

Advies 160 Kernindicatoren 2011

Vlaanderen nog steeds een middelmatige innovator
Cover Advies 161

Advies 161 Een strategische visie op de internationalisering van het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid

VRWI tekent strategische visie uit voor de internationalisering van het Vlaamse W&I-landschap.
Cover Advies 162

Advies 162 Beleidsbrief Wetenschap en Innovatie 2012

Minister maakt duidelijke keuzes in haar beleidsbrief
Cover Advies 163

Advies 163 Afwegingskader en beslissingsproces voor (co)financiering van grote gerichte strategische O&O&I-initiatieven in Vlaanderen en grote gerihte EU-programma's

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.