Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Filter items
Cover beleidsnota 2014 - 2019

Beleidsnota 2014-2019. Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van werk, economie, wetenschap en innovatie voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Cover briefadvies 170

Briefadvies 170

De VRWI werd door minister van Innovatie Ingrid Lieten om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Dit voorontwerp werd op 8 juni door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd.
Cover advies 168

Advies 168

Het advies bouwt voort op de conclusies van het eindrapport van de VRWI onderzoeksopdracht 'Naar waarde geschat: Valorisatie van onderzoek in de humane en sociale wetenschappen' maar brengt enkele nuances aan.

Briefadvies 171

De VRWI werd door minister van Innovatie Ingrid Lieten om advies gevraagd over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de bijzondere onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse gemeenschap. Dit voorontwerp werd op 29 juni door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd.
Cover Briefadvies 174

Briefadvies 174

Op 20 augustus 2012 heeft de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie uw adviesvraag over het voorontwerp van decreet betreffende een structurele regeling voor grote rekencapaciteit voor onderzoek en innovatie ontvangen.
Cover Advies 175

Advies 175 - kiezen voor STEM

De problematiek rond wetenschappelijke en technische knelpuntrichtingen in Vlaanderen is een hoogdringende uitdaging voor onze kenniseconomie- en maatschappij. In het licht hiervan besteedde de VRWI een onderzoeksopdracht uit aan Dirk De Martelaere (onderzoeksbureau M.A.S.) en Wouter Van den Berghe (studie- en adviesbureau Tilkon) om de bestaande inzichten te versterken.
Cover advies 176

Advies 176 - Eindrapport Innovatieregiegroep Groene Energie

Cover Advies 178 - Eindrapport innovatieregiegroep Eco-innovatie

Advies 178 - Eindrapport innovatieregiegroep Eco-innovatie

Op 8 december 2011 ontving de VRWI van minister van Innovatie Ingrid Lieten de opdracht om een innovatieregiegroep (iRG) ‘Eco-innovatie' op te starten. De iRG's hebben tot doel een beleidsadvies te formuleren ‘met een menu van mogelijke beleidsacties, ingebed in een Strategische Innovatie Agenda (SIA)'.
Cover Advies 179 - Translationeel biomedisch onderzoek in Vlaanderen

Advies 179 - Translationeel biomedisch onderzoek in Vlaanderen

In 2008 bracht de toenmalige VRWB advies 120 uit 'De uitbouw van het translationeel onderzoek in Vlaanderen', dat aan de basis lag van de oprichting van het Centrum voor Medische Innovatie (CMI). Inmiddels lanceerde de Vlaamse Regering op 8 juni 2012 het nieuwe programma Transformationele Geneeskunde TGO. Omdat de VRWI de uitbouw van translationeel biomedisch onderzoek wil blijven ondersteunen en opvolgen, brengt de VRWI in voorliggend advies eerst in kaart waar Vlaanderen vandaag staat inzake het translationeel biomedisch onderzoek en koppelt daaraan vervolgens een aantal aanbevelingen.
Cover Advies 180 - Beleidsbrief wetenschap en innovatie 2013

Advies 180 - Beleidsbrief wetenschap en innovatie 2013

De beleidsbrief Wetenschap en Innovatie 2013 bouwt verder op de beleidsbrief 2012 en de conceptnota 'Innovatiecentrum Vlaanderen'. Ook wordt getracht een beleidsrespons te geven op de gedetecteerde knelpunten en aanbevelingen uit het 'Soete 2'-rapport. Maar de actielijnen daarrond zijn niet geïncorporeerd in de opbouw van de beleidsbrief, en op de twee belangrijkste knelpunten 'fragmentatie en versnippering' en 'onvoldoende doorstroming van kennis' wordt nauwelijks ingegaan.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.