Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Filter items
Cover Advisory report 164

Advisory report 164 : VRWI position paper on Horizon 2020

Position paper in response to the Horizon 2020 proposals published by the European Commission on 30 November 2011.
Cover Briefadvies 167

Briefadvies 167

Briefadvies bij het eindrapport ‘A joint strategy between Brussels and Flanders with regard to science and innovation policy'
Cover beleidsnota 2014 - 2019

Beleidsnota 2014-2019. Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van werk, economie, wetenschap en innovatie voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Cover briefadvies 170

Briefadvies 170

De VRWI werd door minister van Innovatie Ingrid Lieten om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Dit voorontwerp werd op 8 juni door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd.
Cover advies 168

Advies 168

Het advies bouwt voort op de conclusies van het eindrapport van de VRWI onderzoeksopdracht 'Naar waarde geschat: Valorisatie van onderzoek in de humane en sociale wetenschappen' maar brengt enkele nuances aan.

Briefadvies 171

De VRWI werd door minister van Innovatie Ingrid Lieten om advies gevraagd over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de bijzondere onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse gemeenschap. Dit voorontwerp werd op 29 juni door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd.
Cover Briefadvies 174

Briefadvies 174

Op 20 augustus 2012 heeft de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie uw adviesvraag over het voorontwerp van decreet betreffende een structurele regeling voor grote rekencapaciteit voor onderzoek en innovatie ontvangen.
Cover Advies 175

Advies 175 - kiezen voor STEM

De problematiek rond wetenschappelijke en technische knelpuntrichtingen in Vlaanderen is een hoogdringende uitdaging voor onze kenniseconomie- en maatschappij. In het licht hiervan besteedde de VRWI een onderzoeksopdracht uit aan Dirk De Martelaere (onderzoeksbureau M.A.S.) en Wouter Van den Berghe (studie- en adviesbureau Tilkon) om de bestaande inzichten te versterken.
Cover advies 176

Advies 176 - Eindrapport Innovatieregiegroep Groene Energie

Cover Advies 178 - Eindrapport innovatieregiegroep Eco-innovatie

Advies 178 - Eindrapport innovatieregiegroep Eco-innovatie

Op 8 december 2011 ontving de VRWI van minister van Innovatie Ingrid Lieten de opdracht om een innovatieregiegroep (iRG) ‘Eco-innovatie' op te starten. De iRG's hebben tot doel een beleidsadvies te formuleren ‘met een menu van mogelijke beleidsacties, ingebed in een Strategische Innovatie Agenda (SIA)'.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.