Abonneren op RSS - Rapport

Rapport

Filter items
Clusterbeleid in Europa. Een analyse van clusterprogramma’s in Europese landen en regio’s met een bijzondere aandacht voor Wallonië, Nederland en Duitsland

Clusterbeleid in Europa. Een analyse van clusterprogramma’s in Europese landen en regio’s met een bijzondere aandacht voor Wallonië, Nederland en Duitsland

Het rapport brengt de ervaringen met clusterbeleid in andere Europese lidstaten en regio’s in kaart. Het geeft een overzicht van de kenmerken van het clusterbeleid in Europa, en schetst een aantal actuele inzichten en trends. Het zoomt specifiek in op de beleidsaanpak in Wallonië, Nederland en Duitsland.
Studiereeks 27 - Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

VRWI Studiereeks 27 - Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

De VRWI bekeek hoe de doorstroom van doctors naar de private arbeidsmarkt op dit moment verloopt in Vlaanderen. De Raad analyseerde (1) de snelheid en (2) de kwaliteit van de doorstroom. Vervolgens voerde de VRWI een systeemanalyse van factoren uit die de doorstroom beïnvloeden. Speciale aandacht werd daarbij besteed aan academische verloning. Het onderzoeksrapport biedt verder ook een overzicht van internationale trends en ontwikkelingen.
Creatieve industrieën in Vlaanderen - Mapping en bedrijfseconomische analyse

Creatieve industrieën in Vlaanderen - Mapping en bedrijfseconomische analyse

Sinds 2010 berekent Flanders DC om de twee jaar de economische impact van de volledige creatieve sector. In de studie vind je cijfers terug over het aantal werkgevers, werknemers, zelfstandigen, omzet en toegevoegde waarde van de creatieve sector.
Hoger onderwijs in cijfers. Aantal inschrijvingen op 31 oktober 2015. Academiejaar 2015-2016

Hoger onderwijs in cijfers. Aantal inschrijvingen op 31 oktober 2015. Academiejaar 2015-2016

De publicatie bevat statistieken van het aantal studenten in de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij de start van het academiejaar 2015-2016. De gegevens van deze telling zijn niet definitief. De inschrijvingsaantallen kunnen in de loop van het academiejaar nog wijzigen.
Vlaams Materialenprogramma. Stand van zaken cluster Duurzame chemie en kunststoffen in een continue kringloop

Vlaams Materialenprogramma. Stand van zaken cluster Duurzame chemie en kunststoffen in een continue kringloop

Chemische processen die minder grondstof consumeren. Biomassa als groene grondstof voor de chemie. Het sluiten van kunststoffenkringlopen met aangepast productdesign. Betere selectieve inzameling van afvalstromen. En een versterkte afzetmarkt van reclyclaten. Het rapport formuleert enkele ambities voor kunststofkringlopen.
Vlaams Materialenprogramma. Stand van zaken cluster Bio-economie

Vlaams Materialenprogramma. Stand van zaken cluster Bio-economie

Hoe zorgen we ervoor dat reststromen van biomassa uit de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie optimaal worden ingezet als materialen, chemicaliën, bodemverbeteraars en energiebron? Het rapport formuleert enkele ambities en realisaties.
State of play Flemish materials programme: clusters and preconditions

State of play Flemish materials programme: clusters and preconditions

In order to lay the foundation for a circular economy by 2020, within the Flemish Materials Programme we are working towards closing materials cycles in four circular economic clusters and on creating the appropriate preconditions.
Cover Stand van zaken Vlaams Materialenprogramma: clusters en randvoorwaarden

Stand van zaken Vlaams Materialenprogramma: clusters en randvoorwaarden

Om tegen 2020 de basis te leggen voor een circulaire economie zet het Vlaams Materialenprogramma in op het sluiten van materiaalkringlopen in vier economische clusters en op het tot stand brengen van de juiste randvoorwaarden. Het rapport geeft een stand van zaken van de uitvoering van Agenda2020 en toont aan hoe de partners van het Vlaams Materialenprogramma meebouwen aan oplossingen voor een wereld in verandering.
Cover Quickscan jobpotentieel van de circulaire economie

Quickscan jobpotentieel van de circulaire economie

Het rapport beschrijft de impact van de transitie naar een circulaire economie op jobs in vier economische clusters die in het Vlaams Materialenprogramma centraal staan: (kritieke) metalencluster, bouwcluster, chemische cluster (inclusief kunststoffen) en de agro-foodcluster.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.