Abonneren op RSS - Excellerend Onderzoek

Excellerend Onderzoek

Filter items
Nederlands
Evenement
evenement: 
22 juni 2012

Een toekomst buiten de academische wereld is een volwaardige optie voor doctoraatshouders. De ervaring leert dat gedoctoreerden hun weg vinden in diverse professionele sectoren buiten de universiteit (industrie, overheid, NGO…), op voorwaarde dat zij, zoals andere jonge professionals, naast specifieke expertise ook algemene persoonlijke vaardigheden ontwikkelen.

Nieuws
Gepubliceerd op
3 mei 2012

Minister Lieten heeft professor Soete vorig jaar gevraagd om na zijn eerste rapport opnieuw een stand van zaken op te maken van het innovatielandschap in Vlaanderen. “De aanbevelingen van het rapport-Soete zijn de voorbije jaren telkens als leidraad meegenomen bij elk initiatief dat de regering heeft genomen in het domein van innovatie en wetenschappelijk onderzoek”, zegt Ingrid Lieten. Woensdag 2 mei 2012 overhandigde professor Soete haar officieel het tweede rapport met beleidsaanbevelingen. 

Nieuws
Gepubliceerd op
23 maart 2012

Op 1 maart 2012 keurde de Herculesstichting, het Vlaams financieringsagentschap voor onderzoeksinfrastructuur, 44 aanvragen goed voor een totaal bedrag van meer dan 25 miljoen euro.

Nieuws
wist je dat?
Gepubliceerd op
19 maart 2012

Wist je dat je de hartslag van innoverend Vlaanderen bijna in real time kunt voelen? Ga naar www.ewi-jaarverslag.be!

Evenement
evenement: 
13 maart 2012

COST is ondertussen aan zijn 12de oproep toe. De deadline voor het indienen van “outline proposals” is 30 maart 2012 (eerste ronde). De geselecteerde acties uit de eerste ronde dienen een volledig voorstel uit te werken tegen 27 juli 2012 (tweede ronde). Meer informatie aangaande de oproep kan u vinden op de COST-website: http://www.cost.esf.org/participate/open_call.

Nieuws
Gepubliceerd op
3 februari 2012

De Vlaamse Regering heeft vandaag vzw FISCH erkend als competentiepool. Flanders Innovation hub for Sustainable CHemistry, kortweg vzw FISCH wil innovaties rond duurzame chemie versterken en versneld naar de markt brengen, om zo het transitieproces naar duurzame chemie in Vlaanderen te versnellen. 

Nieuws
Gepubliceerd op
10 januari 2012

Het Symposium van het Vlaamse EU-Platform zette uiteen hoe Vlaanderen zijn ambities op vlak van economie, wetenschap en innovatie kan waarmaken en hoe dit optimaal kan worden ingebed in de Europese beleidscontext zodat Vlaanderen de Europese (en mondiale) trein zeker niet zal missen.

Nieuws
Gepubliceerd op
10 november 2011

Binnenkort staan er enkele nieuwe events op de kalender. Noteer alvast volgende data in je agenda. Een overzicht.

Evenement
evenement: 
9 januari 2012

Het Vlaams platform voor Europese programma's, kortweg EU-Platform, is een partnerschap tussen overheids- en andere actoren in Vlaanderen, op het vlak van onderzoek, (technologische) ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Dit platform heeft als doel de Vlaamse betrokkenheid en standpuntbepaling in het Europese O&O&I-beleid evenals de Vlaamse deelname aan de Europese O&O&I-programma's te optimaliseren.

Nieuws
Gepubliceerd op
9 augustus 2011

Universiteiten en hogescholen in Vlaanderen rapporteren over hun onderzoek en onderzoeksbeleid. De instellingen leveren hiervoor aan verschillende instanties en in verschillende vereiste vormen hun gegevens aan. Dit bezorgt de instellingen vaak overbodige administratieve lasten. Het project ‘Vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving’ wil deze administratieve werklast verminderen en tot efficiëntere beleidsmonitoring komen. Het projectteam schetst in de eerste plaats de omvangrijke onderzoeksrapportering in al haar facetten.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.