Abonneren op RSS - Excellerend Onderzoek

Excellerend Onderzoek

Filter items
Nederlands
Nieuws
Gepubliceerd op
7 juli 2021

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) heeft bekendgemaakt dat het Einstein Telescoop-project deel gaat uitmaken van een korte lijst van prioritaire projecten in de EU. Met de Einstein Telescoop gaan onderzoekers het universum bestuderen aan de hand van zwaartekrachtgolven. Een mogelijke vestigingsplaats is de grensregio van België, Duitsland en Nederland.

Nieuws
Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (9 juli 2021)
Gepubliceerd op
9 juli 2021

O.a. Visienota 'Internationaal beurzenprogramma', versterking onderzoeksveld en versnelling O&O&I voor universiteiten en kennisinstellingen en investeringsimpuls in O&O&I-infrastructuur in Vlaanderen.

Nieuws
Gepubliceerd op
9 juli 2021

O.a. evolutie studenten-ondernemers, paardensector en bijsturing Strategische transformatiesteun (STS).

Nieuws
Gepubliceerd op
7 juli 2021

Minister Crevits beantwoordde tijdens de plenaire vergadering vragen over het SERV-advies inzake Vlaamse strategische autonomie en  over de investeringen in onderzoek en ontwikkeling. 

Nieuws
Gepubliceerd op
9 juli 2021

O.a. het potentieel van artificiële intelligentie in Europa, ontbreken van een actieplan voor digitalisering bij Vlaamse ondernemingen en de impact van corona op onderzoekers en de verlenging van de beurzen van 800 doctorandi.

Nieuws
Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 juli 2021)
Gepubliceerd op
5 juli 2021

O.a. omboekingspremie geannuleerde evenementen, impulsprogramma Ruimtevaarteconomie 2021 en beheersreglement Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 2021-2023.

Nieuws
Gepubliceerd op
1 juli 2021

O.a. vragen om uitleg over impulsprogramma 'Innovatie in gezondheid en zorg', impact van het fiat van de Europese Commissie op het Vlaamse relanceplan en spendingreviews in de beleidsdomeinen Werk en Economie.

Nieuws
Gepubliceerd op
2 juli 2021

O.a. conclusies Wetenschapsbarometer 2020 en innovators in educatieve technologie (EdTech).

Nieuws
Gepubliceerd op
30 juni 2021

Voor het eerst doorbreekt Vlaanderen de norm van 3% van het bbp aan onderzoek en ontwikkeling. Alle bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Vlaanderen hebben in 2019 samen 3,35% van het bbp geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Daarmee zit Vlaanderen ver boven het Europees gemiddelde en staan we na Zweden op plaats 2 in Europa. Zo laten we landen als Oostenrijk en Duitsland achter ons.

Nieuws
Gepubliceerd op
29 juni 2021

Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits geeft doctoraatstudenten hun onderzoek een boost om tegemoet te komen aan de hinder door de coronacrisis. FWO-aspirant onderzoekers ontvangen samen 2,4 miljoen euro aan steun om hun beurs met enkele maanden te verlengen om zo hun onderzoek degelijk te kunnen afwerken.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.