Industrieel onderzoeksfonds

Filter items

Het Industrieel Onderzoeksfonds

Het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) is een intern bestemmingsfonds van een associatie (een universiteit en één of meerder hogescholen)  waarvan de middelen worden aangewend voor strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

De doelstellingen van een IOF zijn, op korte tot middellange termijn, de wisselwerking tussen de associatie en het bedrijfsleven stimuleren en een portefeuille van toepassingsgerichte kennis bij de associatie opbouwen. Op middellange tot lange termijn moet een IOF resulteren in de betere afstemming van het strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek op de economische behoeften en de toepassing en valorisatie van de opgebouwde portefeuille van kennis in het bedrijfsleven.

De IOF passen zo in het ruimere geheel van inspanningen om de wisselwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en economische actoren te versterken.

Financiering

Het IOF-beleid bepaalt dat ten minste 30% van de middelen besteed wordt aan mandaten van onbepaalde duur voor postdoctorale onderzoekers of kandidaten met gelijkwaardige kwalificaties. Ten hoogste 10% kan door de associatie worden aangewend voor overheadkosten. De overige IOF-middelen dienen voor de financiering van onderzoeksprojecten.

De verdeling van de middelen over de verschillende associaties is gebaseerd op een verdeelsleutel. Die verdeelsleutel omvat eveneens resultaatgerichte parameters met een groter gewicht en omvat in totaal volgende zes parameters :

  • doctoraatsdiploma's;
  • publicaties en citaties;
  • industriële contractinkomsten;
  • contractinkomsten uit het Kaderprogramma van de Europese Unie;
  • octrooien;
  • spin-offbedrijven.

Binnen de associatie/universiteit worden de middelen toegekend door het associatie- of universiteitsbestuur, na gemotiveerd advies door een IOF-raad en middels een open oproep.

De verdeelsleutel van het lopende jaar wordt door de afdeling Ondernemen en Innoveren van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) berekend.

De subsidie voor de Industriële Onderzoeksfondsen van de associaties bedraagt 32,5 miljoen in begroting 2017. 

Contact

Voor vragen over het Industrieel Onderzoeksfonds kunt u terecht bij Peter Viaene (berekening IOF-sleutel) en Rita Hauchecorne (beleid).

Contactgegevens zie rechterkolom.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Peter Viaene

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 57 42

Contactgegevens

Rita Hauchecorne

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker
02 553 44 34