COST

Filter items

European Cooperation in Science and Technology

European Cooperation in Science and Technology, of COST, is een programma dat de coördinatie van Europese onderzoeksnetwerken financiert via zogenaamde COST-acties.

Intussen maken al 36 lidstaten deel uit van het Europese intergouvernementele programma. In Vlaanderen neemt het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) de taak waar van aanspreekpunt voor COST. Dat betekent dat FWO instaat voor informatieverspreiding, vragen en begeleiding van alle actoren in Vlaanderen.

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) is COST-coördinator voor Vlaanderen en volgt het programma beleidsmatig op via vertegenwoordiging in de COST-commissie internationale samenwerking.

COST-acties

Een COST-actie is een netwerk van onderzoekspartners uit tenminste vijf verschillende COST-lidstaten die samenwerken rond een bepaald thema. Via COST wordt de coördinatie van het onderzoek gefinancierd zoals vergaderingen, workshops uitwisselingen, enz. Deze netwerkacties lopen over een termijn van gemiddeld vier jaar en zijn gebaseerd op een werkprogramma. COST staat open voor samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven.

COST voorziet gemiddeld 130.000 euro per jaar voor netwerking, afhankelijk van het beschikbare budget en het aantal deelnemende landen. Een COST-actie bestaat gemiddeld uit 20 deelnemende landen.

Nieuwe actie voorstellen

Individuele onderzoekers of onderzoeksgroepen kunnen zelf nieuwe COST-acties voorstellen. Het voorstel moet volgende elementen bevatten o.a.:

  • algemene en specifieke objectieven van de actie;
  • beknopte beschrijving van de voorgestelde actie;
  • stand van zaken in het betreffende onderzoeksdomein;
  • verantwoording waarom de voorgestelde actie in het kader van COST uitgevoerd dient te worden;
  • verwachte resultaten van de actie;

Men kan steeds een voorstel voor een actie indienen bij COST. In regel worden deze voorstellen tweemaal per jaar geëvalueerd.  De volledige procedure, van collectiedatum tot start van de actie, beslaat in de regel een negental maanden.

Voor algemene vragen over de procedure en technische problemen kan u terecht bij opencall@cost.eu.

Deelnemen aan een nieuwe of lopende actie

Individuele onderzoekers kunnen deelnemen aan nieuwe of lopende COST-acties via managementcomité of via een werkgroep. Een overzicht van de COST-acties kan u vinden op de COST-website.

Managementcomité

Elke COST-actie heeft een managementcomité (MC), samengesteld uit de officieel aangeduide afgevaardigden van de deelnemende lidstaten. Het managementcomité superviseert en coördineert de goede uitvoering van de betrokken COST-actie. Elk lidstaat mag 2 afgevaardigden en meerdere plaatsvervangers aanduiden. Vlaamse partners die willen deelnemen aan het management comité of een werkgroep van een COST actie kunnen zich inschrijven via het COST Contactpunt voor Vlaanderen. Als de kandidatuur aanvaard wordt kan men deelnemen aan de bijeenkomsten met terugbetaling van de reis- en verblijfkosten door COST.

Werkgroep

De uitvoering van een actie verloopt via verschillende werkgroepen (meestal 2 tot 4) waarbinnen een klein aantal onderzoekers werken rond specifieke taken met welbepaalde tijdschema’s. Hierin zetelen niet alleen de leden van het managementcomité, maar kunnen ook nog andere onderzoekers van de deelnemende lidstaten deelnemen.

COST Contactpunt voor Vlaanderen

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
02 550 15 55 - cost@fwo.be

https://www.fwo.be/nl/onderzoeksfinanciering/internationale-samenwerking/intra-europese-onderzoeksprojecten/europees-kaderprogramma/cost/ 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Paris Van Paesschen

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker
0476 86 30 22