3% nota: "Volgehouden Vlaamse O&O- en innovatiebeleid werpt zijn vruchten af"

Nieuws
11 juni 2017

3% norm

Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM) is een interuniversitair consortium met deelname van alle Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent, VUB, UA en UHasselt).

De 3%-norm heeft als doel om ten minste 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBPR) aan O&O uit te geven tegen 2020. Deze norm komt nu echt wel in zicht voor Vlaanderen.

Met een O&O-intensiteit van 2,69% in 2015 zit Vlaanderen ver boven het EU-gemiddelde. Dat blijkt uit de net verschenen zogenaamde 3%-nota van ECOOM.

Deze nota levert de meest recent beschikbare cijfers over de totale O&O-uitgaven in Vlaanderen.

O&O-intensiteit

Wanneer we de totale bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (GERD) als percentage van het BBPR bekijken, zien we in 2014 en 2015 een verdere stijging ten opzichte van 2013. Met een O&O-intensiteit van 2,69% in 2015 zit Vlaanderen ver boven het EU-gemiddelde.

Zowel de BERD/BBPR als de nonBERD/BBPR-ratio vertonen een stijging over de ganse periode 2014-2015, met een lichte dip in de ratio voor nonBERD/BBPR voor 2014. De 3%-norm komt nu echt wel in zicht voor Vlaanderen.

Private/publieke financiering

Deze nota evalueert ook in welke mate de streefnorm van 2/3e private financiering versus 1/3e publieke financiering van O&O-activiteiten gehaald wordt in Vlaanderen. We zien dat het Vlaamse percentage van de O&O-uitgaven door private financiering ver boven het EU-gemiddelde ligt.

Bovendien zit de verhouding van private financiering tot BBPR voor 2015 in de lift, met een niveau van 1,90% van het BBPR.

Vlaanderen  onderschrijft de Europa-2020 strategie om tegen 2020 3% van het Vlaams BBP te investeren in O&O, waarvan 1% publiek gefinancierd wordt. De inspanningen voor O&O investeringen kunnen gemonitord worden op basis van:

 • de O&O overheidskredieten (GBARD): de middelen die de overheid plant aan O&O te besteden (de budgetten opgenomen in begroting)
 • de publieke O&O-uitgaven: de middelen die de uitvoeringssectoren zeggen ontvangen te hebben van de overheid (O&O-enquête).

De O&O intensiteit wordt berekend op basis van de gerapporteerde gegevens van de O&O-enquête ( effectieve O&O uitgaven). De ratio van 0,79% voor 2015 toont aan dat nieuwe inspanningen noodzakelijk zijn. De O&O-intensiteit ligt hoger dan de geschatte O&O-intensiteit op basis van de GBARD gegevens (O&O overheidskredieten ) (0,73% voor 2015).

Algemeen kunnen we evenwel stellen dat het volgehouden Vlaamse O&O- en innovatiebeleid zijn vruchten afwerpt.

Noot: wat is GERD?

De bruto binnenlandse uitgaven voor O&O of GERD (Gross Expenditures on Research and Development) worden geanalyseerd per uitvoeringssector, waarbij de uitgaven geïdentificeerd worden volgens locatie van activiteit, met name:

 • bedrijven: BERD of Business Expenditures on R&D: de bedrijvencomponent en de Collectieve Onderzoekscentra (COC; voorbeeld Sirris, SIM, WTCB, Centexbel,…)
 • overheden: GOVERD of Government Expenditures on R&D (publieke onderzoekscentra zoals ILVO, IMEC, VIB, iMinds,…)
 • hoger Onderwijs: HERD of Higher Education Expenditures on R&D (zowel universiteiten, als onderzoeksinstellingen verbonden aan universiteiten, als hogescholen)
 • instellingen zonder winstoogmerk: PNP of Private Not for Profit Organisations Expenditures on R&D (zowel semi-publieke als private organisaties en internationale organisaties; bv. Von Karman Institute, KMDA,…)

Of dus GERD = BERD + GOVERD + HERD + PNP
 

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Peter Viaene

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 57 42

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Nieuws & Evenementen

 • Europa zoekt succesvolle vrouwelijke innovators

  Europa zoekt succesvolle vrouwelijke innovators

  14 september 2017

  De Europese Commissie wil 4 vrouwelijke ondernemers belonen die opmerkelijke innovaties ontwikkeld en op de markt hebben gebracht.

 • Infosessie Innovatieve Overheidsopdrachten - tweede oproep

  evenement: 
  16 oktober 2017

  Op maandag 16 oktober lichten we de tweede oproep Innovatieve Overheidsopdrachten toe. We bespreken o.a. de modaliteiten en de voorwaarden. Maar we leerden ook uit de eerste oproep en besteden daarom extra aandacht aan de valkuilen van een projectaanvraag en geven tips en trics voor een succesvolle projectaanvraag. 

 • Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 september 2017)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 september 2017)

  15 september 2017

  Verhoging van de steunintensiteit ecologieinvesteringen en toekenning strategische transformatiesteun.

 • Vlaamse overheid zorgt voor 55% van de directe O&O steun in België

  Vlaamse overheid zorgt voor 55% directe O&O steun in België

  11 september 2017

  De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor ruim de helft van de Belgische overheidskredieten. De federale overheid is goed voor bijna een kwart. De overige Belgische O&O-overheidskredieten zijn afkomstig van de Franse gemeenschap (bijna 13%), van de Waalse gemeenschap (bijna 12%) en van het Brussels Hoofdstedelijk gewest (ruim 1%).

 • PIO: aankondiging van opdrachten voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van marktconsultaties

  PIO zoekt begeleiding voor marktconsultaties

  8 september 2017

  Het Departement EWI wenst in de loop van 2017, 2018 en 2019 over te gaan tot het plaatsen van meerdere opdrachten voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van open marktconsultaties voor projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Optioneel kunnen de opdrachten ook ondersteuning bij het uitschrijven van opdrachtdocumenten inhouden.