Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (1 juli 2022)

Filter items
Nieuws
1 juli 2022

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijkomende documenten van 1 juli 2022

Economie 

Erkenning databank Brownfieldconvenanten en databank steunzones als authentieke geografische gegevensbronnen

Het Bestuursdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering authentieke gegevensbronnen kan aanwijzen. Authentieke gegevensbronnen zijn de meest volledige, kwalitatief hoogstaande verzamelingen van gegevens die op elektronische wijze worden bijgehouden, en die voor de overheidsinstanties nuttig of noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de taken van algemeen belang waarmee ze zijn belast of bij de uitvoering van hun verplichtingen. In dit kader erkent de Vlaamse Regering nu de databank Brownfieldconvenanten en de databank steunzones als authentieke geografische gegevensbronnen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen staat in voor het beheer van deze gegevensbronnen.

Voorontwerp van decreet tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten

Het Vlaamse Gewest werd na de Zesde Staatshervorming bevoegd voor de wetgeving op ambulante handel. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu principieel het voorontwerp van decreet goed dat de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten afschaft en dat de wet van 25 juni 1993 over de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten wijzigt. De doelstelling van de huidige hervorming van de wetgeving is het administratief vereenvoudigen van de opstart van het beroep. Dit gebeurt meer concreet door het opheffen van de regelgeving rond de machtigingen ambulante handel en kermisactiviteiten (leurkaart) en het vereenvoudigen van de regelgeving van de occasionele niet-commerciële verkopen. Via de wijziging wordt ook meer rechtszekerheid geboden voor de marktkramer of foorreiziger door de verlenging van de minimumtermijn van de opzegging bij de definitieve opheffing van een standplaats met abonnement op de openbare markten en de openbare kermissen. De wetgeving ambulante handel wordt eveneens aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving door de maatschap als toegelaten vennootschapsvorm te erkennen. De gemeenten krijgen bij deze wetswijziging ook meer bevoegdheden om een actief beleid op het vlak van ambulante en kermisactiviteiten te voeren. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Raad voor de Intellectuele Eigendom: voordracht plaatsvervangend lid

De Vlaamse Regering benoemt Jarn Baele als plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest bij de sectie 'industriële eigendom' van de Raad voor de Intellectuele Eigendom. Hij volgt Ruben Tavernier op.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Regionale Economische Vooruitzichten 2022-2027

  18 juli 2022

  Een economische groei in Vlaanderen van 2,8% in 2022 en van 1,3% in 2023. Dat verwachten het Federaal Planbureau en de regionale statistische diensten in hun ‘Vooruitzichten’. De inflatieschok zet een rem op het economisch herstel. In de periode 2024-2027 zou de bbp-groei in Vlaanderen gemiddeld 1,5% bedragen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 juli 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 juli 2022)

  15 juli 2022

  O.a. waterstofonderzoek, Bio Base Europe Pilot Plant, bijkomende ondersteuning van de oproep zware onderzoeksinfrastructuur, subsidie Waterstofnet en Flemish Open Science Board (FOSB) en Wijzigingsbesluit kmo-portefeuille.

 • EU-nieuws deze week | 11 juli - 5 augustus 2022

  15 juli 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering vernieuwt energie-overeenkomsten met ondernemingen

  Vlaamse Regering vernieuwt energie-overeenkomsten met ondernemingen

  12 juli 2022

  De Vlaamse overheid stimuleert al lange tijd ondernemingen om de energie-efficiëntie van hun processen te optimaliseren en zo veel mogelijk energie te besparen. Om nog meer ondernemingen aan te zetten om hieraan aandacht te besteden, gaan enkele nieuwe maatregelen van start.

 • Europese Commissie presenteert nieuwe Europese innovatieagenda

  Europese Commissie presenteert nieuwe Europese innovatieagenda

  9 juli 2022

  Op 5 juli 2022 heeft de Commissie een nieuwe Europese innovatieagenda aangenomen om Europa een koppositie te geven in de nieuwe golf van deeptech-innovatie en start-ups. De innovatieagenda zal Europa helpen om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor het aanpakken van de meest dringende maatschappelijke uitdagingen, en om deze technologieën op de markt te brengen.