Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 januari 2021)

Filter items
Nieuws
15 januari 2021

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 15 januari 2021 en alle documenten

Economie 

E-loket Agentschap Innoveren en Ondernemen: uitvoeringsbesluit

Na advies van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat zorgt voor de uitvoering van de bepaling in het bestuursdecreet waarbij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) wordt belast met het regelen van de toegang tot de gegevens over ondernemingen. Hiermee wordt een overkoepelend digitaal platform opgericht, het e-loket, dat ondernemingen toelaat om hun overheidsdossiers vanop een centraal platform op te starten en/of op te volgen bij de deelnemende Vlaamse agentschappen en lokale besturen.

Erkende centra ondernemersvorming (Syntra): werkingstoelage 2021

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 voorziet de opheffing van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, en de integratie van de uitgevoerde taken in diverse entiteiten van de Vlaamse overheid. De taken rond ondernemersvorming gaan naar het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De opheffing van Syntra Vlaanderen en de integratie vond plaats op 1 januari 2021. 2021 is een overgangsjaar voor de ondernemerschapstrajecten waar ondernemers en kmo-medewerkers vorming krijgen. De Vlaamse Regering kent daarom een werkingstoelage toe aan de erkende centra voor ondernemersvorming (Syntra) om deze ondernemerschapstrajecten nog aan te bieden tussen 1 januari en 31 augustus 2021. Vanaf 1 september neemt VLAIO het dan over via de gesloten oproep ondernemerschapstrajecten.

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 134. Zwevegem - Sobelcard

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten beschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het brownfieldconvenant 234. Zwevegem - Sobelcard goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal het voorziene inspraakmoment organiseren en aankondigen, samen met de betrokken gemeente. 

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 190. Drongen - Bostoen

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten beschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het brownfieldconvenant 190. Drongen - Bostoen goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal het voorziene inspraakmoment organiseren en aankondigen, in samenwerking met de betrokken gemeente. 

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 157. Zele – Lange Akker

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten beschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het brownfieldconvenant 157. Zele - Lange Akker goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal het voorziene inspraakmoment organiseren en aankondigen, in samenwerking met de betrokken gemeente. 

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

-

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 15 januari 2021 en alle documenten

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Superexpertisecentrum voor economie en innovatie

  7 maart 2021

  Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wordt het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE) opgenomen in het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM). Door die integratie van de expertise van STORE in ECOOM ontstaat één slagkrachtig Vlaams superexpertisecentrum voor economie en innovatie en wordt gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het economisch relancecomité. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (5 maart 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (5 maart 2021)

  5 maart 2021

  Benoeming leden Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB).

 • EU-nieuws deze week | 01 - 05 maart 2021

  5 maart 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 9

  5 maart 2021

  O.a. impact coronacrisis op lopende academische onderzoeken, stand van zaken Welvaartsfonds en hervorming steuncriteria innovatiesteun aan bedrijven.

 • Minister Crevits roept jonge onderzoekers op te kiezen voor duurzame Vlaamse innovatie op zee

  4 maart 2021

  Tijdens de VLIZ Marine Science Day 2021 moedigde Vlaams minister Hilde Crevits de deelnemende studenten en jonge onderzoekers aan een bijdrage te leveren aan de oceaanwetenschappen voor duurzame ontwikkeling en te kiezen voor een job in de blauwe economie. "De Vlaamse Regering investeert fors in innovatieprojecten op zee." Een nieuwe brochure belicht alvast de innovatiekracht van de blauwe economie in Vlaanderen.