Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 mei 2020)

Filter items
Nieuws
15 mei 2020

Economie 

COVID-19: Kapitaalsverhoging voor programma achtergestelde leningen

Door de uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen komen heel wat Vlaamse kmo's in financiële ademnood. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) creëert daarvoor een financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Dit als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau. De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups, naast mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis. Om dit mogelijk te maken, keurt de Vlaamse Regering een kapitaalsverhoging van 250 miljoen euro goed bij PMV nv, voor de financiering van het programma van achtergestelde leningen.   

Wetenschap 

Raad van bestuur Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO): benoeming onafhankelijke leden

Op voordracht van de raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) benoemt de Vlaamse Regering Ann Meulemans, Annie Van de Vel, Leon Dhaene en Jos Van Sas als onafhankelijke leden in de raad van bestuur van het FWO.  

Gebruiksrecht onderzoeksschip Simon Stevin als onrechtstreekse subsidiëring

Het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin werd op 13 september 2012 gedoopt waarna het in de vaart genomen werd voor onderzoekstaken. Het schip is ondergebracht in de Vlaamse Vloot bij de Dienst Afzonderlijk Beheer Vloot, en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de oceanografische campagnes en onderzoeksopdrachten. De vaartijd van de Simon Stevin wordt momenteel door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld aan eindgebruikers. Nu het schip enkele jaren in de vaart is, dringt een duidelijker juridisch kader voor het ter beschikking stellen van vaartijd aan de eindgebruikers zich op. Een dergelijk kader kan tevens duidelijk maken wie voor deze vorm van onrechtstreekse subsidie in aanmerking komt, en dat eventuele opdrachten ter ondersteuning van commerciële activiteiten niet in dit kader thuishoren (vermijding van ongeoorloofde staatssteun). Daarom hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan haar besluit met de regels voor de toewijzing van het gebruiksrecht op de scheepstijd van het onderzoeksschip Simon Stevin als een onrechtstreekse subsidiëring. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  

Innovatie

Flanders Make vzw: vervanging en benoeming regeringsafgevaardigden

De Vlaamse Regering verleent eervol ontslag aan Carine Smolders en Eric Sleeckx en benoemt Wim Verrelst en Andy Pieters als regeringsafgevaardigden bij Flanders Make vzw, respectievelijk voor de minister bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek en de minister bevoegd voor budgettair beleid.     

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  6 juli 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  6 juli 2020

  Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar BBPR te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). In de 3% light nota van 2020 berekent ECOOM, het Vlaamse Expertisecentrum voor O&O,  dat de uitgaven voor O&O als percentage van het BBPR de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen zijn, tot 2,92% in 2018.

 • COVID-19: Openstaande en opkomende oproepen

  COVID-19: Openstaande en opkomende oproepen

  6 juli 2020

  Vanuit verschillende instanties worden oproepen gelanceerd om onderzoek en innovatie te stimuleren en COVID-19 en gerelateerde effecten te bestrijden. De deadlines van bestaande oproepen worden vaak uitgesteld om deelnemers meer tijd te geven om hun voorstellen voor te bereiden. Een overzicht van de verschillende oproepen.

 • Duitsland neemt Voorzitterschap Raad van de EU op

  4 juli 2020

  Op 1 juli 2020 is het Duits Voorzitterschap van de Raad van de EU van start gegaan voor de komende zes maanden (tot 31 december 2020), met als motto “Together for Europe’s recovery”. Tegelijk startte een nieuw Triovoorzitterschap binnen de Raad (Duitsland – Portugal – Slovenië) voor het komende anderhalf jaar.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 juli 2020)

  3 juli 2020

  O.a. Strategische transformatiesteun Renson Sunprotection-Screens nv in Waregem en tijdelijke uitbreiding Strategische Transformatiesteun (STS).