Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 mei 2020)

Filter items
Nieuws
15 mei 2020

Economie 

COVID-19: Kapitaalsverhoging voor programma achtergestelde leningen

Door de uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen komen heel wat Vlaamse kmo's in financiële ademnood. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) creëert daarvoor een financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Dit als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau. De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups, naast mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis. Om dit mogelijk te maken, keurt de Vlaamse Regering een kapitaalsverhoging van 250 miljoen euro goed bij PMV nv, voor de financiering van het programma van achtergestelde leningen.   

Wetenschap 

Raad van bestuur Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO): benoeming onafhankelijke leden

Op voordracht van de raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) benoemt de Vlaamse Regering Ann Meulemans, Annie Van de Vel, Leon Dhaene en Jos Van Sas als onafhankelijke leden in de raad van bestuur van het FWO.  

Gebruiksrecht onderzoeksschip Simon Stevin als onrechtstreekse subsidiëring

Het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin werd op 13 september 2012 gedoopt waarna het in de vaart genomen werd voor onderzoekstaken. Het schip is ondergebracht in de Vlaamse Vloot bij de Dienst Afzonderlijk Beheer Vloot, en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de oceanografische campagnes en onderzoeksopdrachten. De vaartijd van de Simon Stevin wordt momenteel door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld aan eindgebruikers. Nu het schip enkele jaren in de vaart is, dringt een duidelijker juridisch kader voor het ter beschikking stellen van vaartijd aan de eindgebruikers zich op. Een dergelijk kader kan tevens duidelijk maken wie voor deze vorm van onrechtstreekse subsidie in aanmerking komt, en dat eventuele opdrachten ter ondersteuning van commerciële activiteiten niet in dit kader thuishoren (vermijding van ongeoorloofde staatssteun). Daarom hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan haar besluit met de regels voor de toewijzing van het gebruiksrecht op de scheepstijd van het onderzoeksschip Simon Stevin als een onrechtstreekse subsidiëring. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  

Innovatie

Flanders Make vzw: vervanging en benoeming regeringsafgevaardigden

De Vlaamse Regering verleent eervol ontslag aan Carine Smolders en Eric Sleeckx en benoemt Wim Verrelst en Andy Pieters als regeringsafgevaardigden bij Flanders Make vzw, respectievelijk voor de minister bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek en de minister bevoegd voor budgettair beleid.     

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economie

  1 juni 2020

  Op initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een welvaartsfonds ter waarde van 500 miljoen euro dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen. Particulieren kunnen investeren in het fonds en krijgen een dubbel voordeel: een fiscaal voordeel en voordelige voorwaarden bij erfenis. Deze nieuwe maatregel past in het groter Vlaams herstelplan, een vierluik. Dat is een garantie om gezonde bedrijven door de crisis te helpen en te zorgen voor een versnelling van het economisch herstel.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 juni 2020)

  29 mei 2020

  O.a. goedkeuring convenant Vlerick Business School (VBS, Vlerick), definitieve goedkeuring wijzigingsbesluit subsidiëring Odysseusprogramma door FWO en benoeming onafhankelijke bestuurder Raad van bestuur LRM.

 • EU-nieuws deze week | 25 - 29 mei 2020

  29 mei 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • België werkt internationale achterstand weg in O&O

  België werkt internationale achterstand weg in O&O

  29 mei 2020

  België hinkt niet langer achterop op vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en werkt de achterstand weg ten aanzien van de belangrijkste Europese handelspartners, Japan en de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) over de investeringsintenties van de verschillende overheden tussen 2009 en 2019. De Vlaamse overheid blijft de belangrijkste openbare investeerder in onderzoek en ontwikkeling, met bijna 60 procent van de totale budgettaire overheidskredieten in 2019.

 • Steunmaatregelen coronacrisis: ruim 1 miljard euro aan premies uitbetaald

  Steunmaatregelen coronacrisis: ruim 1 miljard euro aan premies uitbetaald

  28 mei 2020

  Vlaanderen heeft al voor meer dan 1 miljard euro aan hinder- en compensatiepremies uitbetaald. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in het Vlaams Parlement gezegd. Tegen 8 juni zal dat bedrag oplopen tot 1,4 miljard euro. Voor de horecasector zal dat ongeveer 300 miljoen euro zijn.