Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (18 februari 2022)

Filter items
Nieuws
18 februari 2022

>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 18 februari 2022

Economie 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV): vervanging lid

De Vlaamse Regering vervangt Niko Demeester door Frank Beckx als plaatsvervangend lid en Peter Demuynck door Jolyce Demely als effectief lid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).​

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): subsidie project Overlegtafels Economie en Smart Cities

​De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 1,02 miljoen euro aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) voor de uitvoering van het project Overlegtafels Economie en Smart Cities. De subsidie is bedoeld om, voortbouwend op de ervaringen uit de vorige subsidieperiodes en rekening houdend met de huidige context en met de doelstellingen van het agentschap Innoveren en Ondernemen, een nieuw dienstverleningsaanbod voor gemeenten te voorzien zowel rond economie als Smart Cities via dit project. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Wetenschap 

-

 

 

Innovatie 

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): subsidie project Overlegtafels Economie en Smart Cities

​De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 1,02 miljoen euro aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) voor de uitvoering van het project Overlegtafels Economie en Smart Cities. De subsidie is bedoeld om, voortbouwend op de ervaringen uit de vorige subsidieperiodes en rekening houdend met de huidige context en met de doelstellingen van het agentschap Innoveren en Ondernemen, een nieuw dienstverleningsaanbod voor gemeenten te voorzien zowel rond economie als Smart Cities via dit project. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Vlaamse Hogescholenraad: subsidie project Blikopener

​De Vlaamse Regering kent voor 2022 een subsidie van 5,15 miljoen euro toe aan de Vlaamse Hogescholenraad voor de uitvoering van het project 'Blikopener'. Op deze manier ondersteunt de Vlaamse Regering de hogescholen in het toegankelijk maken van hun kennis voor ondernemingen, in het bijzonder kleinere bedrijven. 'Blikopener' moet zorgen voor een volwaardige kennis- en technologietransfer op maat van de kmo's en maatschappelijke actoren.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Bevraging: onderzoeksfinanciering in Vlaanderen en onderzoekscarrière

  Geef uw mening over het Vlaamse onderzoeksbeleid

  27 juni 2022

  Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een enquête die kadert in een bredere systeemevaluatie met betrekking tot aspecten van het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid (W&I-beleid). In deze enquête polsen we naar de ervaringen en de mening van onderzoekers en voormalige onderzoekers over onder meer de financiering van onderzoek en de onderzoeksloopbaan.

 • Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  26 juni 2022

  Om zich te beschermen tegen investeringen vanuit niet-EU-lidstaten die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid, de openbare orde en de Vlaamse strategische belangen, keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet tot instemming met een interfederaal samenwerkingsakkoord om een screeningsmechanisme uit te bouwen, principieel goed.

 • EU-nieuws deze week | 20 - 24 juni 2022

  24 juni 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  24 juni 2022

  O.a. screeningmechanisme buitenlandse directe investeringen en hinderpremie openbare werken.

 • Gedachtewisseling over het VARIO-advies 'Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen'

  23 juni 2022

  Sprekers zijn Dirk Van Dyck (plaatsvervangend voorzitter VARIO), Danielle Raspoet (directeur VARIO), Veerle Linseele (senior beleidsadviseur VARIO) en Jo Brouns (Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw)