Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (21 april 2017)

Filter items
Nieuws
21 april 2017

Economie

Toekenning strategische transformatiesteun Ostyn nv

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun toe van 513.000 euro aan Voeders Ostyn nv in Roeselare. Het bedrijf produceert meelvoeders voor zelfstandige varkenskwekers, en wil investeren in een productietoren met nieuwe machines, installaties, uitrusting en ICT-infrastructuur, om zich om te vormen naar een internationaal concurrentieel veevoederbedrijf.

Wijzigingsdecreet wet over de uitoefening en de organisatie van ambulante handel en kermisactiviteiten

In het kader van de zesde staatshervorming zijn de bevoegdheden rond ambulante handel en kermisactiviteiten overgedragen aan het Vlaams Gewest. Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering nu definitief een aantal artikels van de wet over de uitoefening en de organisatie van ambulante handel en kermisactiviteiten en een aantal bepalingen in het koninklijk besluit over de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten. De doelstelling van deze wijzigingen is de wetgeving op de ambulante activiteiten te actualiseren en af te stemmen op de gewijzigde en steeds evoluerende socio-economische realiteit en de noden van een modern beheer van handelsactiviteiten. Aangezien markt- en kermisactiviteiten een lokale aangelegenheid zijn, krijgen steden en gemeenten een grotere autonomie om het beleid beter en sneller te kunnen afstemmen op de lokale noden ter bevordering van het markt- en kermisgebeuren.  

PDF icon Ambulante handel - nota

PDF icon Ambulante handel -advies

PDF icon Ambulante handel - Beslissing Vlaamse Regering

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie: benoeming directeur-generaal

De Vlaamse Regering liet Johan Hanssens met ingang van 1 december 2015 toe tot de proeftijd in de graad van directeur-generaal bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Gezien hij met goed gevolg de proeftijd heeft doorlopen beslist de Vlaamse Regering hem nu te benoemen in de graad van directeur-generaal bij de diensten van de Vlaamse overheid.

Diverse bepalingen beleidsdomein WSE

Na advies van de SERV en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met diverse bepalingen rond het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het decreet brengt het taaldecreet in overeenstemming met een arrest van het Europees Hof van Justitie, en bevat verder bepalingen over onder meer betaald educatief verlof, dienstencheques, doelgroepvermindering laag- en middengeschoolde jongeren, de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden, de private bemiddeling en aanpassingen aan het decreet sociaalrechtelijk toezicht. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Aanvraag van steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en uitbreiding van bestaande steunzones Genk en Turnhout

De wet over de uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance voorziet in titel 3 ondersteuning van investeringen in zones in moeilijkheden. Dit naar aanleiding van een aantal grote herstructureringen en bedrijfssluitingen. In het kader van de uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance stemt de Vlaamse Regering in met de afbakening van een bijkomende steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en met de uitbreiding van de bestaande steunzones rond Genk en Turnhout.

 

Wetenschap

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie: benoeming directeur-generaal

De Vlaamse Regering liet Johan Hanssens met ingang van 1 december 2015 toe tot de proeftijd in de graad van directeur-generaal bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Gezien hij met goed gevolg de proeftijd heeft doorlopen beslist de Vlaamse Regering hem nu te benoemen in de graad van directeur-generaal bij de diensten van de Vlaamse overheid.

Voordracht lid raad van bestuur bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

De Vlaamse Regering draagt Harry Martens voor als lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) met het oog op de verlenging van zijn mandaat met 1 jaar. De nv VITO werd opgericht bij notariƫle akte van 12 juni 1991, waarvan het maatschappelijk doel gericht is op het verrichten van strategisch basisonderzoek in de domeinen energie, leefmilieu, materialen en aardobservatie met het oog op het stimuleren van duurzame ontwikkeling en het versterken van het economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen.

 

Innovatie

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie: benoeming directeur-generaal

De Vlaamse Regering liet Johan Hanssens met ingang van 1 december 2015 toe tot de proeftijd in de graad van directeur-generaal bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Gezien hij met goed gevolg de proeftijd heeft doorlopen beslist de Vlaamse Regering hem nu te benoemen in de graad van directeur-generaal bij de diensten van de Vlaamse overheid.

Voordracht lid raad van bestuur bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

De Vlaamse Regering draagt Harry Martens voor als lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) met het oog op de verlenging van zijn mandaat met 1 jaar. De nv VITO werd opgericht bij notariƫle akte van 12 juni 1991, waarvan het maatschappelijk doel gericht is op het verrichten van strategisch basisonderzoek in de domeinen energie, leefmilieu, materialen en aardobservatie met het oog op het stimuleren van duurzame ontwikkeling en het versterken van het economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen.

 

Mededelingen

High level bankenoverleg

High level bankenoverleg van 22 februari 2017

PDF icon High level bankoverleg - mededeling

PDF icon High level bankoverleg - presentatie

PDF icon High level bankoverleg - verslag

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.