Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (21 mei 2021)

Filter items
Nieuws
23 mei 2021

Economie

COVID-19: Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronamaatregelen

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen genomen door het Overlegcomité sinds 28 oktober 2020 zullen ondernemingen, ook in Vlaanderen, in 2021 nog steeds geconfronteerd worden met een omzetverlies. Een aantal sectoren blijft ook vanaf 1 mei nog verplicht gesloten. Om de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren dringen zich, aansluitend op het Vlaams Beschermingsmechanisme Quinquies, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 2 april 2021, ook ondersteuningsmaatregelen op voor de periode van 1 mei 2021 tot en met 30 juni 2021. Op het Overlegcomité van 14 april 2021 werd besloten tot een gefaseerde versoepeling na de afkoelingsperiode, de zogenaamde paaspauze. Deze maatregelen blijven zorgen voor exploitatiebeperkingen en hebben een impact op het economisch leven. Daarom beslist de Vlaamse Regering, na aanmelding van het besluit bij de Europese Commissie, het systeem van het Vlaams Beschermingsmechanisme ook op te zetten in de periode van 1 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 voor ondernemingen die geconfronteerd blijven met omzetdalingen van minstens 60% in deze maanden, of binnen deze periode verplicht gesloten worden of blijven. Deze laatste dienen geen omzetdaling aan te tonen. 

 

Wetenschap

EnergyVille: subsidie versterking van het Vlaams energieonderzoek

EnergyVille is de onderzoekssamenwerking tussen de onderzoekspartners KU Leuven, VITO, Imec en UHasselt in het domein van duurzame energie en intelligente energiesystemen. Om het Vlaams energieonderzoek bij EnergyVille te versterken, zoals voorzien in de Beleids- en begrotingstoelichting Economie, Wetenschap en Innovatie Begrotingsjaar 2021, onder 'Innovatieoffensief voor duurzame oplossingen - Energieonderzoek versterken', keurt de Vlaamse Regering de herverdeling van 3 miljoen euro goed vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van de subsidie voor EnergyVille. Ze keurt ook de subsidie van 3 miljoen euro voor EnergyVille goed.  De Vlaamse minister, bevoegd voor Wetenschapsbeleid en Innovatie, zal zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing. 

Thematische oproep bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht, en na advies van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel de thematische oproep voor de bio-economie goed bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. Deze oproep past binnen project VV020: Bio-economie van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Binnen de bio-economie wordt gezocht naar technologische oplossingen voor afvalverwerking, duurzaam landgebruik, chemicaliënproductie,... Over deze oproep wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. Het totaal budget voor deze oproep is 3 miljoen euro.

 

Innovatie

EnergyVille: subsidie versterking van het Vlaams energieonderzoek

EnergyVille is de onderzoekssamenwerking tussen de onderzoekspartners KU Leuven, VITO, Imec en UHasselt in het domein van duurzame energie en intelligente energiesystemen. Om het Vlaams energieonderzoek bij EnergyVille te versterken, zoals voorzien in de Beleids- en begrotingstoelichting Economie, Wetenschap en Innovatie Begrotingsjaar 2021, onder 'Innovatieoffensief voor duurzame oplossingen - Energieonderzoek versterken', keurt de Vlaamse Regering de herverdeling van 3 miljoen euro goed vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van de subsidie voor EnergyVille. Ze keurt ook de subsidie van 3 miljoen euro voor EnergyVille goed.  De Vlaamse minister, bevoegd voor Wetenschapsbeleid en Innovatie, zal zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing.

Plan Vlaamse Veerkracht: dossier 171

De onderzoekscleanroom van Imec is het strategische fundament van de unieke positie van Imec als wereldleidend onderzoekscentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Tegen eind 2022 botst Imec op de grenzen van de huidige cleanroom capaciteit, dus is het nodig om de 'casco' cleanroom extensie, beschikbaar binnen de huidige infrastructuur, in gebruik te nemen. In het kader van het Vlaamse Veerkracht project VV171: Vlaanderen chiplab van de wereld, gaat de Vlaamse Regering nu akkoord met een kapitaalsverhoging van Finlab nv voor een bedrag van 40 miljoen euro, voor de uitbreiding van de 'casco' Imec cleanroom extensie.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  23 mei 2022

  Het nieuwe REPowerEU-plan dat de Europese Commissie vorige week presenteerde mikt op strategische Europese onafhankelijkheid van Russisch gas en olie in 2027. Om dit te realiseren worden de ambities opgedreven: zo moet tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix 45% bedragen (oorspronkelijk 40%) en doet men een bijkomende investering van 200 miljoen euro om onderzoek naar productie en gebruik van waterstof als schone energiebron te versnellen via Horizon Europe.

 • Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  23 mei 2022

  Op 17 mei 2021 bracht de Europese Commissie een mededeling uit 'over een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie in de EU - De blauwe economie van de EU transformeren voor een duurzame toekomst'. Eén van de daarin aangekondigde initiatieven, inzake ondersteuning van deze aanpak, is zopas gelanceerd: het betreft de oprichting van een waarnemingspost (‘observatory’) voor de blauwe economie.

 • EU-nieuws deze week | 16 - 20 mei 2022

  20 mei 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering in Vlaams Parlement

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  20 mei 2022

  O.a. toekenning strategische transformatiesteun.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  19 mei 2022

  O.a. Brexit Adjustment Reserve, promoten van Vlaanderen als hoogtechnologische kennisregio en terugbetaling van voorschotten aan het muziekfestival Pukkelpop.