Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 februari 2022)

Filter items
Nieuws
25 februari 2022

>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 28 januari 2022

Economie 

-

Wetenschap

-

Innovatie 

Vlaamse Veerkracht

Plan Vlaamse Veerkracht: Investeren in kernversterking via projectoproepen

In het kader van project VV102 van het relanceplan Vlaamse Veerkracht: investeren in kernversterking via projectoproepen, ​machtigt de Vlaamse Regering de Vlaamse minister bevoegd voor economie om de oproepen tot indiening van projectvoorstellen te lanceren. Het gaat om projecten voor een duurzame bereikbaarheid van de kernen en projecten voor de cofinanciering van gemeentelijke subsidiereglementen voor de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden, waarvoor respectievelijk 7 en 4,8 miljoen euro middelen uit de relanceprovisie ter beschikking worden gesteld. De minister bevoegd voor economie zal ook meerwerken bestellen voor de lopende overheidsopdracht voor het expertenteam (de profploeg) dat is aangesteld om steden en gemeenten op weg te helpen terug dynamiek te brengen in hun kernen en hun beleid rond ‘bedrijvige kernen’ verder op de rails te zetten (700.000 euro), en subsidies toekennen voor de opmaak van RUP's en stedenbouwkundige verordeningen die uitvoering geven aan het decreet integraal handelsbeleid (500.000 euro).

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Bevraging: onderzoeksfinanciering in Vlaanderen en onderzoekscarrière

  Geef uw mening over het Vlaamse onderzoeksbeleid

  27 juni 2022

  Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een enquête die kadert in een bredere systeemevaluatie met betrekking tot aspecten van het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid (W&I-beleid). In deze enquête polsen we naar de ervaringen en de mening van onderzoekers en voormalige onderzoekers over onder meer de financiering van onderzoek en de onderzoeksloopbaan.

 • Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  26 juni 2022

  Om zich te beschermen tegen investeringen vanuit niet-EU-lidstaten die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid, de openbare orde en de Vlaamse strategische belangen, keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet tot instemming met een interfederaal samenwerkingsakkoord om een screeningsmechanisme uit te bouwen, principieel goed.

 • EU-nieuws deze week | 20 - 24 juni 2022

  24 juni 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  24 juni 2022

  O.a. screeningmechanisme buitenlandse directe investeringen en hinderpremie openbare werken.

 • Gedachtewisseling over het VARIO-advies 'Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen'

  23 juni 2022

  Sprekers zijn Dirk Van Dyck (plaatsvervangend voorzitter VARIO), Danielle Raspoet (directeur VARIO), Veerle Linseele (senior beleidsadviseur VARIO) en Jo Brouns (Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw)