Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

Filter items
Nieuws
28 november 2022

Economie 

Wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer

Met het oog op de hervorming van de kmo-portefeuille wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de SERV en van de Raad van State, definitief haar besluit tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten. De kmo-portefeuille wordt grondig hervormd om de additionaliteit van het instrument te vergroten, de controle op de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken en de budgettaire beheersbaarheid ervan te waarborgen. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied ervan te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst van toekomstgerichte thema's, waarbinnen opleidingen en adviezen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen. Ten tweede wordt ter ondersteuning van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een kwaliteitskamer ingericht die de inhoudelijke kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening bewaakt, om zo oneigenlijk gebruik en misbruik ook preventief beter tegen te gaan.

Convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027

Het convenant tussen het Vlaamse Gewest en Flanders District of Creativity vzw liep af op 31 december 2020 en werd voor een jaar verlengd tot 31 december 2021. Flanders DC fungeerde als front office voor het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor de culturele en creatieve sectoren. In het kader van de begrotingsopmaak 2022 werd gekozen voor een heroriëntatie voor de organisatie. Flanders DC zal het voornaamste aanspreekpunt zijn voor informatie over ondernemen in en met de design- en modesector. Het subsidiebesluit 2022 voorzag in een overgangsperiode die Flanders DC de kans geeft om zich te transformeren tot het 'Centrum voor ondernemen in design en mode' in Vlaanderen en zo de organisatie te worden die deze zakelijke expertise opneemt voor heel Vlaanderen. De Vlaamse Regering keurt in dit kader het convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027 goed. Er wordt voorzien in een jaarlijks werkingsbudget van 2,1 miljoen euro. Flanders DC creëert een groeipad naar eigen inkomsten ten belope van 33% van de subsidie.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Oprichting van Flanders Technology & Innovation BV (FTI)

De Vlaamse Regering herlanceert het merk FTI, Flanders Technology & Innovation, als een wervend project rond technologie en innovatie, over alle beleidsdomeinen heen. In dat kader beslissen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap om, samen met private partners, een besloten vennootschap op te richten met de naam 'Flanders Technology & Innovation' (FTI), die tot doel heeft een platform te creëren waar data, know how en innovatieve ideeën worden samengebracht zodat het een katalysator kan worden voor investeringen in technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het principe van de mede-oprichting van FTI als besloten vennootschap. Ze wil potentiële private investeerders de kans geven om de vennootschap mee op te richten en zal daartoe een brede oproep aan de private markt organiseren.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (26 januari 2023)

  26 januari 2023

  Gedachtewisseling over innovatiesteun in het kader van Vlaamse Veerkracht en vragen om uitleg over leegstand van winkelpanden verbetertrajecten met betrekking tot cybersecurity.

 • Vlaams decreet moet paal en perk stellen aan illegale tewerkstelling bij onderaannemers

  Vlaams decreet moet paal en perk stellen aan illegale tewerkstelling bij onderaannemers

  23 januari 2023

  Vlaams minister van Werk Jo Brouns komt met een nieuw decreet dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling en malafide constructies. Het decreet lanceert daarvoor de 'zorgvuldigheidstoets', die hoofdaannemers verplicht bepaalde gegevens op te vragen bij onderaannemers. De nieuwe regelgeving moet van kracht worden tegen de zomer van dit jaar.

 • Wat is de waarde van een doctoraat voor ondernemerschap?

  Wat is de waarde van een doctoraat voor ondernemerschap?

  23 januari 2023

  In de publicatie “Een doctoraat en ondernemerschap” wordt het carrièrepad van ondernemerschap uitgelicht. De publicatie laat onderzoekers en stakeholders aan het woord over de wisselwerking tussen een doctoraat en ondernemerschap. De publicatie biedt eveneens een overzicht van de verschillende diensten en platformen in Vlaanderen die van nut kunnen zijn bij het opstarten en uitbouwen van een onderneming.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2023)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2023)

  20 januari 2023

  O.a. voordracht effectief en plaatsvervangend lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom.

   

 • EU-nieuws deze week | 14 - 20 januari 2023

  20 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.