Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 september 2020)

Filter items
Nieuws
25 september 2020

Economie 

COVID-19: wijzigingsbesluit Winwinleningen

Door de coronacrisis dreigt een groot aantal bedrijven in solvabiliteitsproblemen te geraken. Daarom wijzigt de Vlaamse Regering principieel haar besluit over de Winwinlening. Door de Winwinleningen uit te breiden en te versoepelen, wordt de kapitaalstructuur van de kmo’s versterkt. Het maximaal te ontlenen bedrag per onderneming wordt verhoogd van 200.000 euro naar 300.000 euro. Het bedrag per kredietgever wordt opgetrokken van 50.000 euro naar 75.000 euro. Het wordt mogelijk om de looptijd te laten variëren tussen de 5 en 10 jaar. De looptijd van de voor de inwerkingtreding van het wijzigingsdecreet geregistreerde Winwinleningen, die aflopen in 2020, kan met maximaal twee jaar worden verlengd. Dit stelt ondernemingen in staat de terugbetaling meer te spreiden of uit te stellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximaal tien jaar. Het eenmalige fiscale voordeel bij definitief verlies wordt tijdelijk verhoogd van 30% naar 40%. Deze hogere waarborg geldt alleen voor alle nieuwe Winwinleningen die ten laatste op 31 december 2021 worden afgesloten, voor de ganse looptijd van die leningen. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu advies ingewonnen van de Raad van State.  

Ontbinding Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelt dat het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen wordt opgeheven. Het Vlaams Parlement heeft hiervoor op 17 juni 2020 het opheffingsdecreet goedgekeurd. De opheffing van Syntra Vlaanderen en de integratie van het agentschap binnen het departement Werk en Sociale Economie, VDAB en het Agentschap Innoveren en Ondernemen, is voorzien tegen 1 januari 2021. Voor de verdere uitwerking van de integratie zijn de nodige uitvoeringsbesluiten nodig. Na het advies van de SERV, van de VLOR, van de Raad van Bestuur van de VDAB en van de Raad van Bestuur van Syntra Vlaanderen, keurt de Vlaamse Regering nu opnieuw principieel het besluit goed dat de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de ontbinding zonder vereffening regelt, samen met de nodige maatregelen voor de wijziging van de naam van het agentschap. De namen 'Hermesfonds' en 'Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid' worden ook vervangen door de naam 'Fonds voor Innoveren en Ondernemen'. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.       

857.000 euro strategische transformatiesteun Martin Vandereyt & Zonen bv in Zonhoven en Dilsen-Stokkem

De Vlaamse Regering kent 857.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Martin Vandereyt & Zonen bv in Zonhoven en Dilsen-Stokkem. Om de transformatie te realiseren investeert Martin Vandereyt & Zonen in de aankoop van een leegstaande fabriekshal in Dilsen-Stokkem, waar een nieuwe tweede vestiging wordt opgericht. Na ombouw zal de fabriekshal dienst doen als de productielocatie voor de in-house-prefab-productie van volwaardige, modulaire BEN (Bijna Energieneutrale)-woningen uit hout.  

Definitieve goedkeuring Brownfieldconvenant 136. Gullegem – IMHO

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na het inspraak- en informatiemoment, haar definitieve goedkeuring aan het Brownfieldconvenant 136. Gullegem – IMHO.  

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 151. Beersel - Manchestersite

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan Brownfieldconvenant 151. Beersel - Manchestersite. Het  Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (22 oktober 2020)

  23 oktober 2020

  O.a. vraag om uitleg over de Brexit Taskforce, Community Innovation Survey 2019 en klimaatstrategie bij overheidsfondsen.

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  19 oktober 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Europese Raad: COVID-19, klimaat, Brexit en EU-Afrika

  Europese Raad: COVID-19, klimaat, Brexit en EU-Afrika

  19 oktober 2020

  Vorige week kwamen de EU-leiders in Brussel bij elkaar om te spreken over de COVID-19 crisis, de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk, de klimaatverandering en de betrekkingen met Afrika.

 • EU-nieuws deze week | 12 - 16 oktober 2020

  16 oktober 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (15 oktober 2020)

  15 oktober 2020

  O.a. vraag om uitleg over het recht op ondernemen in tijden van corona, initiatieven om de innovatiesteun voor bedrijven toegankelijker te maken, het industrieforum en het beleid voor een digitale industrie, het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap,