Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 december 2021)

Filter items
Nieuws
3 december 2021

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 3 december 2021

Economie 

vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen: subsidie werkjaar 2021-2022

De Vlaamse Regering kent aan Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) vzw een werkingssubsidie toe van maximaal 1,44 miljoen euro voor het werkjaar september 2021 - augustus 2022​. Vlajo zal werken aan het project 'Onderwijs voor een ondernemende generatie, van ondernemende klas naar ondernemende school'. Vlajo vzw is de structurele partner van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, voor de werking Ondernemend Onderwijs. 

vzw Unizo, Onderwijs & Ondernemen: subsidie werkingsjaar 2021-2022

De Vlaamse Regering kent een werkingssubsidie toe van 440.000 euro aan vzw Unizo voor haar werking Onderwijs & Ondernemen, voor het werkjaar dat start op 1 september 2021 en eindigt op 31 augustus 2022. Unizo Onderwijs & Ondernemen is de structurele partner van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, voor de werking Ondernemend Onderwijs. Unizo Onderwijs & Ondernemen wil ondernemerszin bij jongeren binnen een onderwijsomgeving aanscherpen, inspireren en ondersteunen, en een brug slaan en verbreden tussen onderwijs en ondernemen.

SYNTRA vzw: subsidie e-leren ondernemerschapstrajecten

Door Covid-19 zijn veel volwassenen vertrouwd geraakt met leren en werken in een digitale omgeving. Covid-19 veranderde ook het verwachtingspatroon van de lerende: die verwacht de opleiding tenminste deels online te kunnen volgen, aangepast aan de eigen leervoorkeur en leerdoel en aan praktische zaken als plaats en tijd. Reden genoeg voor SYNTRA om haar dienstverlening versneld te moderniseren naar een meer gepersonaliseerde leerweg voor de lerende en naar een hybride leeromgeving om leren in te passen in 'the flow of life'. In deze context kent de Vlaamse Regering een subsidie van 1,9 miljoen euro toe aan SYNTRA vzw voor de overstap naar online leren in de ondernemerschapstrajecten. In de opleidingen binnen een ondernemerschapstraject krijgen volwassenen (vanaf 18 jaar) een goede basis om een zaak te starten, of zich als zelfstandige te vestigen of een nieuw beroep aan te leren.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Plan Vlaamse Veerkracht: Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit

De Vlaamse Regering keurt de invulling goed van het relanceproject 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit'. Voor dit project is een totaal budget voorzien van 5 miljoen euro. Het relanceproject voorziet een gestandaardiseerde oplossing voor data-uitwisseling tussen vervoerders en/of mobiliteitsdiensten, om mogelijk te maken dat een gebruiker via digitale kanalen eenvoudig meerdere types mobiliteitsdiensten kan combineren om zich op de meest efficiënte manier van A naar B te verplaatsen. Door de mobiliteitsdatastromen te standaardiseren en via de Vlaamse Sensor Data Space ter beschikking te stellen, moeten aanbieders die in verschillende regio's actief zijn hun data maar één keer delen, waarna deze vlot beschikbaar en herbruikbaar is voor alle aanbieders van oplossingen voor combimobiliteit. 

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof. 

 • Extra middelen voor Vlaams wetenschappelijk onderzoek in 2022

  10 januari 2022

  De coronacrisis heeft het belang van sterk Vlaams onderzoek extra in de verf gezet. De Vlaamse Regering sloot eind vorig jaar zes convenanten met zes top-onderzoeksinstellingen om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken. In 2022 gaat het over ruim 33 miljoen euro extra middelen.