Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 december 2021)

Filter items
Nieuws
3 december 2021

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 3 december 2021

Economie 

vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen: subsidie werkjaar 2021-2022

De Vlaamse Regering kent aan Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) vzw een werkingssubsidie toe van maximaal 1,44 miljoen euro voor het werkjaar september 2021 - augustus 2022​. Vlajo zal werken aan het project 'Onderwijs voor een ondernemende generatie, van ondernemende klas naar ondernemende school'. Vlajo vzw is de structurele partner van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, voor de werking Ondernemend Onderwijs. 

vzw Unizo, Onderwijs & Ondernemen: subsidie werkingsjaar 2021-2022

De Vlaamse Regering kent een werkingssubsidie toe van 440.000 euro aan vzw Unizo voor haar werking Onderwijs & Ondernemen, voor het werkjaar dat start op 1 september 2021 en eindigt op 31 augustus 2022. Unizo Onderwijs & Ondernemen is de structurele partner van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, voor de werking Ondernemend Onderwijs. Unizo Onderwijs & Ondernemen wil ondernemerszin bij jongeren binnen een onderwijsomgeving aanscherpen, inspireren en ondersteunen, en een brug slaan en verbreden tussen onderwijs en ondernemen.

SYNTRA vzw: subsidie e-leren ondernemerschapstrajecten

Door Covid-19 zijn veel volwassenen vertrouwd geraakt met leren en werken in een digitale omgeving. Covid-19 veranderde ook het verwachtingspatroon van de lerende: die verwacht de opleiding tenminste deels online te kunnen volgen, aangepast aan de eigen leervoorkeur en leerdoel en aan praktische zaken als plaats en tijd. Reden genoeg voor SYNTRA om haar dienstverlening versneld te moderniseren naar een meer gepersonaliseerde leerweg voor de lerende en naar een hybride leeromgeving om leren in te passen in 'the flow of life'. In deze context kent de Vlaamse Regering een subsidie van 1,9 miljoen euro toe aan SYNTRA vzw voor de overstap naar online leren in de ondernemerschapstrajecten. In de opleidingen binnen een ondernemerschapstraject krijgen volwassenen (vanaf 18 jaar) een goede basis om een zaak te starten, of zich als zelfstandige te vestigen of een nieuw beroep aan te leren.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Plan Vlaamse Veerkracht: Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit

De Vlaamse Regering keurt de invulling goed van het relanceproject 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit'. Voor dit project is een totaal budget voorzien van 5 miljoen euro. Het relanceproject voorziet een gestandaardiseerde oplossing voor data-uitwisseling tussen vervoerders en/of mobiliteitsdiensten, om mogelijk te maken dat een gebruiker via digitale kanalen eenvoudig meerdere types mobiliteitsdiensten kan combineren om zich op de meest efficiënte manier van A naar B te verplaatsen. Door de mobiliteitsdatastromen te standaardiseren en via de Vlaamse Sensor Data Space ter beschikking te stellen, moeten aanbieders die in verschillende regio's actief zijn hun data maar één keer delen, waarna deze vlot beschikbaar en herbruikbaar is voor alle aanbieders van oplossingen voor combimobiliteit. 

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 januari 2023)

  27 januari 2023

  O.a. principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

 • EU-nieuws deze week | week 2

  EU-nieuws deze week | 23 - 27 januari 2023

  27 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (26 januari 2023)

  26 januari 2023

  Gedachtewisseling over innovatiesteun in het kader van Vlaamse Veerkracht en vragen om uitleg over leegstand van winkelpanden verbetertrajecten met betrekking tot cybersecurity.

 • Vlaams decreet moet paal en perk stellen aan illegale tewerkstelling bij onderaannemers

  Vlaams decreet moet paal en perk stellen aan illegale tewerkstelling bij onderaannemers

  23 januari 2023

  Vlaams minister van Werk Jo Brouns komt met een nieuw decreet dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling en malafide constructies. Het decreet lanceert daarvoor de 'zorgvuldigheidstoets', die hoofdaannemers verplicht bepaalde gegevens op te vragen bij onderaannemers. De nieuwe regelgeving moet van kracht worden tegen de zomer van dit jaar.