Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 december 2021)

Filter items
Nieuws
3 december 2021

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 3 december 2021

Economie 

vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen: subsidie werkjaar 2021-2022

De Vlaamse Regering kent aan Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) vzw een werkingssubsidie toe van maximaal 1,44 miljoen euro voor het werkjaar september 2021 - augustus 2022​. Vlajo zal werken aan het project 'Onderwijs voor een ondernemende generatie, van ondernemende klas naar ondernemende school'. Vlajo vzw is de structurele partner van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, voor de werking Ondernemend Onderwijs. 

vzw Unizo, Onderwijs & Ondernemen: subsidie werkingsjaar 2021-2022

De Vlaamse Regering kent een werkingssubsidie toe van 440.000 euro aan vzw Unizo voor haar werking Onderwijs & Ondernemen, voor het werkjaar dat start op 1 september 2021 en eindigt op 31 augustus 2022. Unizo Onderwijs & Ondernemen is de structurele partner van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, voor de werking Ondernemend Onderwijs. Unizo Onderwijs & Ondernemen wil ondernemerszin bij jongeren binnen een onderwijsomgeving aanscherpen, inspireren en ondersteunen, en een brug slaan en verbreden tussen onderwijs en ondernemen.

SYNTRA vzw: subsidie e-leren ondernemerschapstrajecten

Door Covid-19 zijn veel volwassenen vertrouwd geraakt met leren en werken in een digitale omgeving. Covid-19 veranderde ook het verwachtingspatroon van de lerende: die verwacht de opleiding tenminste deels online te kunnen volgen, aangepast aan de eigen leervoorkeur en leerdoel en aan praktische zaken als plaats en tijd. Reden genoeg voor SYNTRA om haar dienstverlening versneld te moderniseren naar een meer gepersonaliseerde leerweg voor de lerende en naar een hybride leeromgeving om leren in te passen in 'the flow of life'. In deze context kent de Vlaamse Regering een subsidie van 1,9 miljoen euro toe aan SYNTRA vzw voor de overstap naar online leren in de ondernemerschapstrajecten. In de opleidingen binnen een ondernemerschapstraject krijgen volwassenen (vanaf 18 jaar) een goede basis om een zaak te starten, of zich als zelfstandige te vestigen of een nieuw beroep aan te leren.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Plan Vlaamse Veerkracht: Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit

De Vlaamse Regering keurt de invulling goed van het relanceproject 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit'. Voor dit project is een totaal budget voorzien van 5 miljoen euro. Het relanceproject voorziet een gestandaardiseerde oplossing voor data-uitwisseling tussen vervoerders en/of mobiliteitsdiensten, om mogelijk te maken dat een gebruiker via digitale kanalen eenvoudig meerdere types mobiliteitsdiensten kan combineren om zich op de meest efficiënte manier van A naar B te verplaatsen. Door de mobiliteitsdatastromen te standaardiseren en via de Vlaamse Sensor Data Space ter beschikking te stellen, moeten aanbieders die in verschillende regio's actief zijn hun data maar één keer delen, waarna deze vlot beschikbaar en herbruikbaar is voor alle aanbieders van oplossingen voor combimobiliteit. 

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Regionale Economische Vooruitzichten 2022-2027

  18 juli 2022

  Een economische groei in Vlaanderen van 2,8% in 2022 en van 1,3% in 2023. Dat verwachten het Federaal Planbureau en de regionale statistische diensten in hun ‘Vooruitzichten’. De inflatieschok zet een rem op het economisch herstel. In de periode 2024-2027 zou de bbp-groei in Vlaanderen gemiddeld 1,5% bedragen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 juli 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 juli 2022)

  15 juli 2022

  O.a. waterstofonderzoek, Bio Base Europe Pilot Plant, bijkomende ondersteuning van de oproep zware onderzoeksinfrastructuur, subsidie Waterstofnet en Flemish Open Science Board (FOSB) en Wijzigingsbesluit kmo-portefeuille.

 • EU-nieuws deze week | 11 juli - 5 augustus 2022

  15 juli 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering vernieuwt energie-overeenkomsten met ondernemingen

  Vlaamse Regering vernieuwt energie-overeenkomsten met ondernemingen

  12 juli 2022

  De Vlaamse overheid stimuleert al lange tijd ondernemingen om de energie-efficiëntie van hun processen te optimaliseren en zo veel mogelijk energie te besparen. Om nog meer ondernemingen aan te zetten om hieraan aandacht te besteden, gaan enkele nieuwe maatregelen van start.

 • Europese Commissie presenteert nieuwe Europese innovatieagenda

  Europese Commissie presenteert nieuwe Europese innovatieagenda

  9 juli 2022

  Op 5 juli 2022 heeft de Commissie een nieuwe Europese innovatieagenda aangenomen om Europa een koppositie te geven in de nieuwe golf van deeptech-innovatie en start-ups. De innovatieagenda zal Europa helpen om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor het aanpakken van de meest dringende maatschappelijke uitdagingen, en om deze technologieën op de markt te brengen.