Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (31 maart 2017)

Filter items
Nieuws
1 april 2017

Economie

Strategische transformatiesteun Green Logix Cogeneration BVBA in Lommel

De Vlaamse Regering kent 680.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Green Logix Cogeneration BVBA in Lommel. Green Logix Cogeneration is actief in de ontwikkeling en de bouw van volledig geïntegreerde lokale energieproductiesites door de gecombineerde productie van groene elektriciteit en warmte bestemd voor industriële eindafnemers.
Lees meer

EFRO Vlaanderen 2014-2020: Project 1167 – Vlaanderen versnelt (Flanders Investment & Trade)

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de cofinanciering van het EFRO-project 1167 – ‘Vlaanderen versnelt’ (Flanders Investment & Trade) in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Ze kent een Hermessubsidie toe van 900.000 euro. Het project werd ingediend binnen Prioriteitsas 2 (Versterken concurrentievermogen kmo’s) in het kader van de oproep ‘Creatie van strategieën voor de internationalisering van de Vlaamse economie’. Het beoogt een gezamenlijke strategie voor Vlaanderen, die de internationalisering van bedrijven moet versnellen en internationale groei van de Vlaamse economie in toekomstgerichte domeinen moet verzekeren. De strategie moet een doelgericht antwoord bieden op de concrete dagelijkse noden van bedrijven die internationaliseren (zowel Vlaamse bedrijven die internationaal willen gaan als buitenlandse bedrijven die zich in Vlaanderen willen vestigen, uitbreidingsplannen hebben of Vlaanderen mogelijks kunnen verlaten).

Brownfieldconvenant 125. Kluisbergen – Herpelgem

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zg. ‘brownfields’). In het kader van de vijfde oproep hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan brownfieldconvenant 125. Kluisbergen - Herpelgem. Ze geeft het Agentschap Innoveren en Ondernemen de opdracht om op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergaderingen aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

Goedkeuring addendum aan brownfieldconvenant 55. Wevelgem- De Posthoorn

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Actoren kunnen met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat het project omschrijft en de rechten en plichten tussen partijen. Het convenant kan gewijzigd worden, met toestemming van alle betrokken partijen. De wijzigingen worden dan in een addendum aan het convenant gevoegd. Voor het brownfieldconvenant 55. Wevelgem- De Posthoorn keurt de Vlaamse Regering nu het tweede addendum goed. Het gaat om de uittreding van Mitiska Ventures uit het brownfieldconvenant, de toetreding van LVI tot het convenant, de actualisering van de projectomschrijving, de verlenging van de verwervingstermijn en een aantal actualisaties conform het huidig standaard-sjabloon. 

CultuurInvest: overeenkomst

Naar aanleiding van de tweede evaluatie, keurt de Vlaamse Regering de nieuwe overeenkomst goed tussen de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv over het beheer van het investeringsfonds CultuurInvest voor het overgangsjaar 2017. De bevoegde ministers voor Werk, Economie, Innovatie en Sport en Cultuur, Media, Jeugd en Brussel zullen de beheersovereenkomst ondertekenen. 

Wetenschap

Centrum voor Maritieme Opleidingen: nieuwe overeenkomst

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de nieuwe overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen, de VDAB, het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie, het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, en het Zeevissersfonds over het Centrum voor Maritieme Opleidingen in Zeebrugge.

Herverdeling provisie wetenschaps- en innovatiebeleid

In het kader van de uitvoering van de convenanten met de Antwerp Management School, Het Orpheus Instituut en de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen vzw, beslist de Vlaamse Regering tot herverdeling van 654.000 euro van het provisioneel krediet ingeschreven onder het begrotingsartikel EB0-1EEG2AA-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017.

Gezaghebbend Panel VAB-SHW: aanstelling leden

Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand - Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) is een databank voor wetenschappelijke publicaties uit de sociale en humane wetenschappen, afkomstig van wetenschappers verbonden aan de Vlaamse Universiteiten. Het Gezaghebbend Panel (GP) staat in voor het wetenschappelijk beheer van deze databank. De Vlaamse Regering stelt de leden van het GP aan voor een periode van vier jaar. Het huidig mandaat loopt af eind maart 2017, waardoor de samenstelling moet vernieuwd worden. De Vlaamse Regering keurt nu het besluit goed met de nieuwe samenstelling van het Gezaghebbend Panel.

Innovatie

-

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.