Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (4 september 2020)

Filter items
Nieuws
4 september 2020

Economie

COVID-19: terugbetaalbaar voorschot evenementensector

De eventsector met de bedrijven betrokken bij de organisatie van events kan door de coronamaatregelen slechts moeizaam heropstarten. Het gebrek aan perspectief voor heropstart en het risico op een mogelijke tweede uitbraak zorgen voor grote onzekerheid. Deze periode van onzekerheid zal blijven duren zolang er geen voldoende grote vaccinatiegraad bij de bevolking is. Om een gedeeltelijke opstart voor de evenementensector te faciliteren heeft de sector niet alleen nood aan werkingskapitaal, maar ook aan een verzekeringsmechanisme. Daarom beslist de Vlaamse Regering nu, na aanmelding bij de Europese Commissie, definitief tot het verstrekken van het nodige werkkapitaal aan organisatoren om nieuwe activiteiten voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar 2020. Dit werkkapitaal wordt ter beschikking gesteld onder de vorm van een terugbetaalbaar voorschot, waarbij de terugbetaling afhankelijk is van het effectief kunnen doorgaan van het event. Indien het event geannuleerd wordt door overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 vervalt de verplichting tot terugbetaling.

Addendum 1 aan het Brownfieldconvenant 22. Kluisbergen - Faillissement Sofinal / Sofitex / Silversilk

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen kunnen enkel via een addendum aan het convenant en na ondertekening door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het Addendum 1 goed aan het Brownfieldconvenant 22. Kluisbergen - Faillissement Sofinal / Sofitex / Silversilk. Het gaat onder meer om een aanpassing van de omschrijving van het brownfieldproject en de verlenging van het project tot en met 31 december 2030.  

Addendum 1 aan Brownfieldconvenant 83. Hamme – Tasibel

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen kunnen enkel via een addendum aan het convenant en na ondertekening door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het Addendum 1 goed aan Brownfieldconvenant 83. Hamme – Tasibel. Het gaat onder meer om de uittreding van de provincie Oost-Vlaanderen, de uittreding van het Departement Omgeving en het Agentschap Onroerend erfgoed uit het convenant als regisseurs, en de toetreding van Astor nv als actor. Daarnaast wordt de omschrijving van het project en het projectgebied geactualiseerd.    

Beëindiging van Brownfieldconvenant 29. Izegem - Dacar omdat doelstellingen behaald zijn

Het decreet over de brownfieldconvenanten heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, zg. brownfields. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot beëindiging van Brownfieldconvenant 29. Izegem - Dacar omdat de doelstellingen behaald zijn.  

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 85. Lier - Sterrestraat

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het Brownfieldconvenant 85. Lier - Sterrestraat. Het  Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraak- en informatiemoment organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.  

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 178. Puurs - Ooievaarsnest

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het Brownfieldconvenant 178. Puurs - Ooievaarsnest. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraak- en informatiemoment organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.  

FIT Corona Exit-plan: extra subsidies voor Bijzondere Exportsteun en voor Starterspakketten Internationalisering

Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, heeft een Corona Exit-plan ontwikkeld dat een antwoord biedt op de vele uitdagingen die de coronapandemie op het vlak van internationaal ondernemen met zich meebrengt. Het is cruciaal om de Vlaamse bedrijven maximaal te ondersteunen zodra de wereldeconomie herneemt en de vraag in het buitenland weer groeit. Daarom kent de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief 3 miljoen euro toe aan FIT voor extra steunmaatregelen voor Vlaamse exporteurs, onder de vorm van Bijzondere Exportsteun en Starterspakketten Internationalisering. Het besluit regelt de voorwaarden waaraan ondernemingen moeten voldoen, de wijze van indiening van de steunaanvragen, de samenstelling van het dossier, het beslissings- en beoordelingsproces en de beroepsprocedure.    

 

Wetenschap 

Gebruiksrecht onderzoeksschip Simon Stevin als onrechtstreekse subsidiëring

Het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin werd op 13 september 2012 gedoopt waarna het in de vaart genomen werd voor onderzoekstaken. Het schip is ondergebracht in de Vlaamse Vloot bij de Dienst Afzonderlijk Beheer Vloot, en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de oceanografische campagnes en onderzoeksopdrachten. De vaartijd van de Simon Stevin wordt momenteel door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld aan eindgebruikers. Nu het schip enkele jaren in de vaart is, dringt een duidelijker juridisch kader voor het ter beschikking stellen van vaartijd aan de eindgebruikers zich op. Een dergelijk kader kan tevens duidelijk maken wie voor deze vorm van onrechtstreekse subsidie in aanmerking komt, en dat eventuele opdrachten ter ondersteuning van commerciële activiteiten niet in dit kader thuishoren (vermijding van ongeoorloofde staatssteun). Daarom hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan haar besluit met de regels voor de toewijzing van het gebruiksrecht op de scheepstijd van het onderzoeksschip Simon Stevin als een onrechtstreekse subsidiëring.

 

Innovatie 

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • 'Bio-economie'-brochure belicht troeven Vlaanderen

  Bio-economie: nieuwe brochure belicht troeven Vlaanderen

  21 september 2020

  Vlaanderen lanceerde in 2013 als één van de eerste Europese regio’s zijn eigen regionale bio-economie strategie. Een nieuwe brochure belicht vier lokale troeven die van Vlaanderen een Europese topregio maken op het vlak van bio-economie en toont aan waarom de bio-economie in Vlaanderen nog een groot potentieel heeft om verder te groeien.

 • EU-nieuws deze week | 14 - 18 september 2020

  18 september 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (17 september 2020)

  17 september 2020

  O.a. vragen over de Vlaamse ruimtevaarteconomie, de digitale kloof, corona-steunmaatregelen, het publiceren van een lijst van bedrijven die in het kader van COVID-19 premies hebben aangevraagd en de verklaring van de 'Groep van 10' met betrekking tot het relancebeleid. 

 • EU State of the Union: “Uitweg uit de diepste crisis sinds mensenheugenis”

  EU State of the Union: “Uitweg uit de diepste crisis sinds mensenheugenis”

  16 september 2020

  Groener, digitaler, menselijker, gezonder: in het Europees Parlement heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vorige week woensdag een Europese uitweg uit de diepste crisis sinds mensenheugenis uitgestippeld.

 • Steun voor bouw dronefabriek in Oostende in kader van mijnenbestrijding

  11 september 2020

  Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kent 1 miljoen euro steun toe aan het bedrijf ECA Group in Oostende. Dat bedrijf bouwt een nieuwe dronefabriek. Het gaan om drones om mijnen te bestrijden. Dankzij nieuwe technologie kunnen zeemijnen vanop afstand gedetecteerd en onschadelijk gemaakt worden. In de nieuwe fabriek zullen 70 mensen tewerkgesteld worden.