Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (7 mei 2021)

Filter items
Nieuws
7 mei 2021

Economie

Interministerieel Comité voor de Distributie (ICD): aanstelling leden

De Vlaamse Regering wijzigt de samenstelling van het Interministerieel Comité voor de Distributie en stelt de leden en plaatsvervangende leden aan voor dit Comité.

Toekenning van Strategische Ecologiesteun Desotec nv te Roeselare

De Vlaamse Regering kent Strategische Ecologiesteun toe voor een bedrag van 1 miljoen euro aan Desotec nv in Roeselare. Desotec is een internationale ontwikkelaar, producent en leverancier van zuiveringsoplossingen die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de technologie van actieve kool. De firma levert een breed gamma aan mobiele adsorptiesystemen en verzorgt het ontwerp, de constructie en het opstarten van op maat gemaakte systemen en het recycleren van verzadigde actieve kool. Met de nieuwe installatie wil Desotec een bestaande en sterk groeiende afvalstroom van gebruikte actieve kool drastisch reduceren, en drie materiaalcomponenten hergebruiken of omzetten naar andere toepassingen. 

Toekenning van Strategische Ecologiesteun aan Tessenderlo Group nv te Ham

De Vlaamse Regering kent een Strategische Ecologiesteun van 1 miljoen euro toe aan Tessenderlo Group nv in Ham. Tessenderlo Group, oorspronkelijk Tessenderlo Chemie, is een Belgisch bedrijf uit de chemische sector. Tessenderlo Group is internationaal actief in oplossingen voor voeding, landbouw, waterbeheer en efficiënt gebruik en hergebruik van natuurlijke grondstoffen. Het project is gericht op het veranderen van energiebron voor Tessenderlo Kerley Ham (TKH), van Heavy Fuel Oil naar verwarming door aardgas met regeneratieve branders. Het project vermindert de uitstoot, bespaart energie en draait om maximaal energiehergebruik binnen het proces, naast het garanderen van een langere levensduur van constructies en materialen.

Besluit aanstelling regeringsafgevaardigde PMV: rechtzetting materiële fout

De Vlaamse Regering wijzigt het besluit van 7 februari 2020 over het ontslag en de benoeming van een regeringsafgevaardigde bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Het gaat om de rechtzetting van een materiële fout rond het begrotingsartikel waarop de vergoeding van de regeringscommissaris moet aangerekend worden.

 

Wetenschap 

Kenniscentrum Data & Maatschappij

De Vlaamse Regering keurt het Convenant goed tussen het Vlaamse Gewest en de instellingen verbonden aan het Kenniscentrum Data & Maatschappij, voor de periode 2021 tot 2025. Het Kenniscentrum Data & Maatschappij is opgericht in 2019, vanuit het Vlaams beleidsplan AI (Artificiële Intelligentie), als faciliterende actor binnen een opkomend veld dat veel expertise nodig heeft: het ethisch en maatschappelijk verantwoord toepassen van Artificiële Intelligentie en datagedreven toepassingen. Het Convenant omschrijft de strategische doelstellingen, voorgestelde acties, werking, partnerschappen, stakeholders, deliverables en budgettaire verdeling voor de periode 2021-2025. De Vlaamse minister bevoegd voor Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw zal het convenant ondertekenen en zorgen voor de verdere uitvoering ervan. Na ondertekening van het Convenant zal jaarlijks een Jaarplan gefinancierd worden per ministerieel besluit. 

 

Innovatie 

Plan Vlaamse Veerkracht: dossier 171

In 2017 werd het Imec.xpand-fonds gelanceerd. De Vlaamse overheid participeerde mee in dit fonds, via een kapitaalsverhoging in FIDIMEC nv. De investeringsperiode van Imec.xpand loopt tot februari 2022. Daarna kan het fonds enkel bijkomend investeren in bedrijven die op dat ogenblik al in de portefeuille zitten. Om de continuïteit van de investeringen te garanderen, is beslist om een nieuw Imec-xpand-fonds op te zetten. In het kader van het project Vlaamse Veerkracht VV171 'Vlaanderen chiplab van de wereld' gaat de Vlaamse Regering nu akkoord met een kapitaalsverhoging van FIDIMEC nv voor een bedrag van 30 miljoen euro, voor participatie in het Imec.xpand II fonds. 

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Europees Commissaris Thierry Breton bezoekt Leuvense onderzoekscentrum imec

  11 juni 2021

  De Europese halfgeleideralliantie zou "binnen enkele weken" een feit zijn. Dat heeft Europees Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton tijdens een bezoek aan het Leuvense onderzoekscentrum imec gezegd. De alliantie tussen lidstaten, bedrijven en kennisinstellingen moet zorgen voor een verhoogde productie van halfgeleiders in Europa. Halfgeleiders zijn onmisbaar voor het produceren van chips.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 23

  11 juni 2021

  O.a. Industrieforum, Gigarant en bestrijding leegstand in steden.

 • EU-nieuws deze week | 7 - 11 juni 2021

  11 juni 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (10 juni 2021)

  10 juni 2021

  O.a. vragen om uitleg over Open Science Vlaanderen, STEM-actieplan en nieuw instrument voor innovatiesteun.

 • Vlaamse hyperloop?

  10 juni 2021

  Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits laat onderzoeken of Vlaanderen een strategische partner kan zijn in de uitrol van een Hyperloop netwerk. Zo zouden grote hoeveelheden goederen op 21 minuten van Brussel naar Schiphol getransporteerd kunnen worden. De Vlaamse industrie en de universiteiten beschikken over belangrijke technologische troeven om een rol te spelen in het onderzoek hiernaar.