Bouwsector als pilootproject voor Nieuw Industrieel Beleid in Vlaanderen

Filter items
Nieuws
13 februari 2012

Ronde Tafel Bouw als pilootproject van het NIB

De bouwsector staat de komende tien jaar voor heel wat uitdagingen. Zo is er nood aan woningen die energiezuiniger en compacter zijn en moeten bouwondernemingen grondstoffen in de toekomst ‘slimmer’ gebruiken. Met de Rondetafel Bouw die vrjdag 10 februari 2012 opstartte, gaat de bouwsector op zoek naar interessante veranderingstrajecten die tegelijk de Vlaamse economie kunnen aanzwengelen.

Pioniersbedrijven zullen het traject daarna concretiseren en vermarkten. De Ronde Tafel zal ook uitzoeken hoe de overheid de omschakeling kan ondersteunen met een aangepast flankerend beleid

Jef Lembrechts, voorzitter Ronde Tafel Bouw: “De bouwsector is de laatste jaren zeer actief op vlak van energie en leefmilieu. Het aandeel van de bouw-, energie- en milieucluster in de Vlaamse economie groeit jaar na jaar. Met de Ronde Tafel Bouw willen we onderzoeken hoe die samenwerkingsverbanden binnen een bouwproject het best vorm krijgen en waar synergieën en vernieuwingen mogelijk zijn.”

Veranderingsprocessen

Het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) is een belangrijk thema binnen Vlaanderen in Actie (ViA) van de Vlaamse Regering. Ronde Tafels bieden sectoren de mogelijkheid om hun rol in dit Nieuw Industrieel Beleid op te nemen. De Ronde Tafel Bouw is een eerste pilootproject. Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw sturen dit proces aan.

In het NIB staat de transformatie van de industrie centraal. De Ronde Tafel Bouw gaat als eerste deze uitdaging op het terrein aan en zet drie zgn. ‘transformatieplatformen’ in de steigers. Zo wil de bouwsector veranderingsprocessen verwezenlijken met een hoog potentieel in binnen- en buitenland die een belangrijke hefboom kunnen zijn voor de Vlaamse economie. De focus ligt op:

  • de financiering van particuliere, energiezuinige woningen: hoe kunnen we het voor een particulier gemakkelijker maken om te kiezen voor een initieel duurdere energiezuinige woning?
  • het gebruik van PPS-constructies: hoe kunnen we PPS-constructies opzetten die haalbaar zijn voor een groot deel van de Belgische aannemers, financierbaar zijn en tegelijk beantwoorden aan de strenge Europese normen?
  • waterrobuust wonen: hoe kunnen we overstromingsgevoelige bouwgronden maximaal aanpassen en beschermen?

Daarnaast zijn er drie thematische werkgroepen actief. Zij gaan in op bredere thema’s die relevant zijn voor verschillende bedrijvenclusters in de bouw. Zo zullen werkgroepen van bouwpartners zich buigen over:

  • bevordering van export
  • verbreding van rekrutering en bevordering van talent in de bouw
  • werkbaarbaarheid, veiligheid en welzijn op het werk.

Vlaams minister-president Kris Peeters: “De duurzame toekomst van de bouwsector moet van de ondernemers komen en dat in samenwerking met alle actoren in het bouwproces. Met de hefbomen van het industrieel beleid willen we nieuwe economische activiteiten stimuleren die onze bouwsector internationaal op de kaart kan zetten.”

Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten: “We willen in Vlaanderen de energie-efficiëntie in gebouwen fors opdrijven, minder grondstoffen gebruiken en aangepaste woonvormen voor een groeiende én vergrijzende bevolking realiseren. De oplossingen hiervoor moeten betaalbaar, gezond, comfortabel en duurzaam zijn. Daarvoor is niet alleen innovatie nodig op het vlak van technieken en producten, maar ook van bouwprocessen. Op basis van het advies dat we begin maart krijgen van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie zullen we de richting kiezen en belangrijke keuzes maken voor de toekomst van de bouwsector.”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Ik ben blij dat er binnen de Ronde Tafel Bouw nadrukkelijk gewerkt wordt rond de bevordering van competenties en dat ook de werkbaarheid in de sector onder de loep genomen wordt. Elk talent is immers nodig om de uitdagingen die op ons afkomen aan te pakken en om de bouwsector verder te kunnen innoveren en te laten groeien. De werkzaamheden van de werkgroepen zijn wat mij betreft dan ook niet vrijblijvend: we moeten er als overheid en sociale partners samen mee aan de slag.”

Flankerend beleid

De Ronde Tafel Bouw beoogt niet alleen een verandering van het bouwbedrijf, maar ook een aanpassing van het flankerend beleid van de overheid. Het kan gaan om aanpassingen in de werking van de administratie, wijzigingen in de regelgeving of financiële steun.

De eerste resultaten van de Ronde Tafel Bouw worden verwacht in het voorjaar van 2013.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets