Eerste bijeenkomst stuurgroep Cybersecurity

Filter items
Nieuws
3 februari 2020
Voorzitter stuurgroep Stijn Bijnens en trekkers onderzoeksluik prof. Wouter Joosen en prof. Bart Preneel.

Vlaams Actieplan Cybersecurity

Op 3 februari kwam de stuurgroep Cybersecurity (CS) voor de eerste maal bijeen in aanwezigheid van minister Crevits.

De stuurgroep bestaat uit hooggeplaatste personen uit de onderzoeks- en bedrijfswereld. Deze stuurgroep moet de uitvoering van het Vlaams Actieplan Cybersecurity in goede banen leiden.

Presentaties van de stuurgroep en documenten (waaronder het uitgebreid onderzoeksprogramma Cybersecurity) zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Minister Crevits 

In haar inleiding benadrukte de minister het belang van de stuurgroep én van het beleidsplan, zoals recente ontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid aantonen, of ook de recente handelsreis naar China. Uit cijfers van Agoria blijkt ook dat 1 op de 5 bedrijven nog helemaal niet bezig is met cybersecurity.

Voorts benadrukte de minister de drie grote doelstellingen van het beleidsplan, met name: 

 1. het sensibiliseren en begeleiden van bedrijven (uiteraard zonder de markt te verstoren),
 2. opleidingen in ondernemingen en
 3. de ontwikkeling van cybersecurity-technologie versterken bij kennisinstellingen en bedrijven.

Onderzoeksluik

Vervolgens kreeg de stuurgroep een stand van zaken van de implementatie van het programma. Wouter Joosen van KU Leuven presenteerde hierbij het onderzoeksluik (8 miljoen EUR per jaar) en lichtte de vier uitdagingen toe waarrond het onderzoeksprogramma wordt opgebouwd.

Het doel van het onderzoek is ontwikkeling van technologie in niches waarin Vlaanderen excelleert.

Implementatieluik

Leo Van de Loock van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) lichtte het luik implementatie toe, goed voor 9 miljoen EUR investeringen per jaar.

Het doel van dit luik is het versnellen van de adoptie van CS-technologie bij de bedrijven.

Vertrekkende vanuit de noden van de bedrijven, zet VLAIO op brede wijze haar instrumentarium in en maakt ze ook gebruik van haar partnernetwerk. De middelen uit het beleidsplan komen bovenop de bestaande middelen binnen de generieke instrumenten, die ook voor cybersecurity-projecten aangewend kunnen worden.

Flankerende maatregelen

Voor wat betreft het derde luik, flankerende maatregelen, legde Johan Hanssens van het Departement EWI uit dat er in 2020 3 miljoen EUR wordt geïnvesteerd in opleiding en sensibilisering. In 2019 gingen de middelen voor opleiding (1,5 miljoen EUR) naar het versterken van het opleidingsaanbod in het West-Vlaamse hoger onderwijs.

In de discussie onder de leden ging de aandacht onder meer naar het creëren van een voldoende groot bereik bij de kmo’s, de uitdaging om de schroom te overwinnen die ondernemers lijken te ervaren wanneer ze het slachtoffer zijn geweest van een cyberaanval en de afstemming met het beleidsplan AI.

Leden van de stuurgroep

Afsluitend maakte de stuurgroep ook nog enkele afspraken over het operationele beheer van het programma.

De stuurgroep zal vier keer per jaar samenkomen. Een volgende bijeenkomst is gepland in mei.

Leden van de stuurgroep Cybersecurity: 

 • Stijn Bijnens (voorzitter)
 • Alex Van Cauwenbergh
 • Nele Van Malderen
 • Freddy Van Bogget
 • Herman Derache
 • Hans Maertens
 • Luc Van den Hove
 • Rik Van de Walle
 • Paul Van Dun 
 • Ria Bollen
 • Dirk Torfs
 • Steven Latré
 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karel Boutens

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
02 553 62 15

Meer nieuws

 • Neem deel aan het eerste burgeroverleg voor klimaatmissie

  10 juli 2020

  De Europese Commissie heeft onlangs in het kader van het toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid ambitieuze doelen gesteld die vertaald worden in “missies”. Klimaatverandering is er zo één van. In elke Europees land worden de komende jaren burgers betrokken bij de klimaatmissie. En dus ook bij ons. Lees hier hoe jij aan Europa je stem kan laten horen. 

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (9 juli 2020)

  9 juli 2020

  Minister Crevits beantwoordde in de EWI-commissie vragen om uitleg over het aantrekken van buitenlandse start-ups en scale-ups naar Vlaanderen, de hinderpremie en eventuele steunmaatregelen voor FNG.

 • Vlaamse steun voor WaterstofNet om waterstofambities waar te maken

  8 juli 2020

  Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits kent een subsidie van 242.000 euro toe aan WaterstofNet vzw. Met hun ervaring en expertise is WaterstofNET ideaal geplaatst om Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun waterstofambities. Waterstof staat hoog op de Vlaamse en Europese politieke agenda. Bovendien is in Vlaanderen een uniek ecosysteem aanwezig van bedrijven actief in de waterstofketen en worden concrete projecten opgestart.

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  6 juli 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  6 juli 2020

  Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar BBPR te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). In de 3% light nota van 2020 berekent ECOOM, het Vlaamse Expertisecentrum voor O&O,  dat de uitgaven voor O&O als percentage van het BBPR de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen zijn, tot 2,92% in 2018.