Eerste bijeenkomst stuurgroep Cybersecurity

Filter items
Nieuws
3 februari 2020
Voorzitter stuurgroep Stijn Bijnens en trekkers onderzoeksluik prof. Wouter Joosen en prof. Bart Preneel.

Vlaams Actieplan Cybersecurity

Op 3 februari kwam de stuurgroep Cybersecurity (CS) voor de eerste maal bijeen in aanwezigheid van minister Crevits.

De stuurgroep bestaat uit hooggeplaatste personen uit de onderzoeks- en bedrijfswereld. Deze stuurgroep moet de uitvoering van het Vlaams Actieplan Cybersecurity in goede banen leiden.

Presentaties van de stuurgroep en documenten (waaronder het uitgebreid onderzoeksprogramma Cybersecurity) zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Minister Crevits 

In haar inleiding benadrukte de minister het belang van de stuurgroep én van het beleidsplan, zoals recente ontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid aantonen, of ook de recente handelsreis naar China. Uit cijfers van Agoria blijkt ook dat 1 op de 5 bedrijven nog helemaal niet bezig is met cybersecurity.

Voorts benadrukte de minister de drie grote doelstellingen van het beleidsplan, met name: 

 1. het sensibiliseren en begeleiden van bedrijven (uiteraard zonder de markt te verstoren),
 2. opleidingen in ondernemingen en
 3. de ontwikkeling van cybersecurity-technologie versterken bij kennisinstellingen en bedrijven.

Onderzoeksluik

Vervolgens kreeg de stuurgroep een stand van zaken van de implementatie van het programma. Wouter Joosen van KU Leuven presenteerde hierbij het onderzoeksluik (8 miljoen EUR per jaar) en lichtte de vier uitdagingen toe waarrond het onderzoeksprogramma wordt opgebouwd.

Het doel van het onderzoek is ontwikkeling van technologie in niches waarin Vlaanderen excelleert.

Implementatieluik

Leo Van de Loock van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) lichtte het luik implementatie toe, goed voor 9 miljoen EUR investeringen per jaar.

Het doel van dit luik is het versnellen van de adoptie van CS-technologie bij de bedrijven.

Vertrekkende vanuit de noden van de bedrijven, zet VLAIO op brede wijze haar instrumentarium in en maakt ze ook gebruik van haar partnernetwerk. De middelen uit het beleidsplan komen bovenop de bestaande middelen binnen de generieke instrumenten, die ook voor cybersecurity-projecten aangewend kunnen worden.

Flankerende maatregelen

Voor wat betreft het derde luik, flankerende maatregelen, legde Johan Hanssens van het Departement EWI uit dat er in 2020 3 miljoen EUR wordt geïnvesteerd in opleiding en sensibilisering. In 2019 gingen de middelen voor opleiding (1,5 miljoen EUR) naar het versterken van het opleidingsaanbod in het West-Vlaamse hoger onderwijs.

In de discussie onder de leden ging de aandacht onder meer naar het creëren van een voldoende groot bereik bij de kmo’s, de uitdaging om de schroom te overwinnen die ondernemers lijken te ervaren wanneer ze het slachtoffer zijn geweest van een cyberaanval en de afstemming met het beleidsplan AI.

Leden van de stuurgroep

Afsluitend maakte de stuurgroep ook nog enkele afspraken over het operationele beheer van het programma.

De stuurgroep zal vier keer per jaar samenkomen. Een volgende bijeenkomst is gepland in mei.

Leden van de stuurgroep Cybersecurity: 

 • Stijn Bijnens (voorzitter)
 • Alex Van Cauwenbergh
 • Nele Van Malderen
 • Freddy Van Bogget
 • Herman Derache
 • Hans Maertens
 • Luc Van den Hove
 • Rik Van de Walle
 • Paul Van Dun 
 • Ria Bollen
 • Dirk Torfs
 • Steven Latré
 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karel Boutens

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
02 553 62 15

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (21 februari 2020)

  21 februari 2020

  o.a. goedkeuring visienota Green Deal en vervanging lid Raad van bestuur Technopolis nv en Flanders Technology International vzw (F.T.I vzw).

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 10 - 14 februari 2020

  14 februari 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (14 februari 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (14 februari 2020)

  14 februari 2020

  Vervanging regeringsafgevaardigde en voordracht bestuurder VITO.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 februari 2020)

  13 februari 2020

  O.a. vraag om uitleg over het OESO-landenrapport over België,  het sensibiliseren van ondernemers in het kader van de brexit en de projectoproep voor 'City of Things'.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 7

  Schriftelijke vragen deze week | week 7

  13 februari 2020

  O.a. cyberveiligheid uitrol toekomstig 5G-netwerk en evolutie innovatiesteun.