Europa wil meer synergie tussen civiele, defensie- en ruimtevaartindustrie

Filter items
Nieuws
26 februari 2021

Doelstellingen en aanpak

Op maandag 22 februari publiceerde de Europese Commissie een Actieplan gericht op de synergieën tussen de civiele, de defensie- en de ruimtevaartindustrie, bedoeld om de technologische voorsprong van Europa verder te versterken en haar industriële basis te ondersteunen.

De belangrijkste drie doelstellingen van het Actieplan (ook wel het Three-Point Belt Plan genoemd) zijn:

 • de complementariteit tussen relevante EU-programma's en -instrumenten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en uitrol te versterken om de efficiëntie van investeringen en de doeltreffendheid van de resultaten te vergroten (de synergieën);
 • te bevorderen dat EU-financiering voor onderzoek en ontwikkeling, onder meer op het gebied van defensie en ruimtevaart, economische en technologische voordelen oplevert voor de Europese burger (de “spin-offs”), en;
 • ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten uit de civiele industrie en innovaties hun weg vinden naar Europese samenwerkingsprojecten op defensiegebied (de “spin-ins”).

De Commissie zal een “capability-driven”-aanpak (dit is een methode om processen en actoren op elkaar af te stemmen) hanteren, waarbij de ruimte, defensie- en veiligheidsindustrie van strategisch belang zijn voor Europa.

Relevante acties voor industrie en interne markt

De Commissie voorziet in dit Actieplan in een 11-tal acties. Algemeen, geeft het Actieplan aan dat KMO’s en start-ups:

 1. zich beter bewust moeten worden van de potentiële, zakelijke mogelijkheden, met name op de defensiemarkt;
 2. een volledig overzicht moeten krijgen van de mogelijkheden die worden geboden door oproepen gelanceerd in het kader van EU-programma’s voor de civiele, defensie- en ruimtevaartindustrie; en
 3. hun producten/bedrijfsmodellen moeten aanpassen aan de specifieke kenmerken van deze markten. Daarnaast zouden de “spin-ins” en “spin-offs” de Europese economische groei versterken en de interne markt verder ontwikkelen. 

De relevante acties voor industrie en interne markt zijn:

 • Actie 3: In de tweede helft van 2021, zal de Commissie gerichte acties lanceren voor start-ups, KMO’s en Onderzoeks- en Technologieorganisaties (Research and Technology Organisations);
 • Actie 8: Vanaf de eerste helft van 2022 zal de Commissie innovatieve financieringsvormen presenteren – ter ondersteuning van disruptieve technologieën – om de deelname van niet-traditionele spelers te bevorderen, start-ups aan te trekken en kruisbestuiving van oplossingen te stimuleren.
 • Actie 9: de Commissie zal een vlaggenschipinitiatief lanceren met betrekking tot drone-technologieën in de EU, om zo het concurrentievermogen van de Europese industrie op dit gebied te verbeteren.

Relevante acties voor onderzoek en innovatie

De relevante acties voor onderzoek en innovatie zijn:

 • Actie 4: De Commissie zal technolgy roadmaps ontwikkelen om de innovatie op het gebied van kritieke technologieën voor de civiele, de defensie- en ruimtevaartindustrie en om grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. De roadmaps kunnen leiden tot de lancering van nieuwe vlaggenschipprojecten.
 • Actie 6: In de eerste helft van 2022, zal de Commissie –  in samenwerking met de Europese Innovatieraad en andere belanghebbenden – een “innovatie incubator” lanceren om nieuwe technologieën te ondersteunen en dual use van innovatie vorm te geven. De Commissie zal ook grensoverschrijdende netwerken voor defensie-innovatie ondersteunen die de relevantie van technologieën uit de civiele sector zullen testen en verantwoorde innovatie in waardeketens op defensiegebied zullen ondersteunen.

Meer info

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Meer nieuws

 • Schriftelijke vragen deze week | week 14

  Schriftelijke vragen deze week | week 14

  13 april 2021

  O.a. uitkering Vlaams beschermingsmechanisme en overdracht familiale bedrijven. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 april 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 april 2021)

  2 april 2021

  O.a. impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, standpuntbepaling 'screeningsmechanisme voor directe buitenlandse investeringen die invloed hebben op onze veiligheidsbelangen en strategische sectoren' en digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 13

  2 april 2021

  O.a. haalbaarheid speerpuntcluster Gepersonaliseerde Geneeskunde, uitrol Digital Experience Labs en stand van zaken programma 'Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding' (COOCK).

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (1 april 2021)

  1 april 2021

  Vraag om uitleg over de kwetsbaarheid van Vlaamse bedrijven inzake cyberveiligheid en over de oproep van economen tot hervormingen op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en digitalisering. Daarnaast was er ook een gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis en de steunmaatregelen voor bedrijven.

 • Europees overleg over strategische autonomie

  29 maart 2021

  Op 22 maart organiseerde het Portugese Voorzitterschap van de Raad van de EU een informele videoconferentie voor de ministers van Concurrentievermogen (Industrie / Interne Markt). Deze verving de informele ministeriële vergadering die normaal zou doorgaan in Portugal op 22 en 23 maart.