Europese Commissie zoekt groene uitweg uit coronacrisis

Filter items
Nieuws
25 mei 2020

Op 20 mei heeft de Europese Commissie een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie aangenomen om de natuur weer in ons leven te brengen en een "van boer tot bord"-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. De twee strategieën versterken elkaar en brengen de natuur, de boeren, het bedrijfsleven en de consumenten samen om gezamenlijk te werken aan een competitieve, duurzame toekomst.

Kaderend binnen de European Green Deal stellen zij ambitieuze EU-acties en -verbintenissen voor om het verlies aan biodiversiteit in Europa en wereldwijd een halt toe te roepen en onze voedselsystemen te transformeren naar globale standaarden voor competitieve duurzaamheid, de bescherming van de menselijke gezondheid en die van de planeet en het levensonderhoud van alle actoren in de voedselwaardeketen.

De COVID-19-crisis heeft aangetoond hoe kwetsbaar het toenemende biodiversiteitsverlies ons maakt en hoe cruciaal een goed functionerend voedselsysteem is voor onze samenleving.

De twee strategieën stellen de burger centraal, door zich te verbinden tot een betere bescherming van land en zee, het herstel van aangetaste ecosystemen en de vestiging van de EU als leider op het internationale toneel, zowel op het gebied van de bescherming van de biodiversiteit als op het gebied van de opbouw van een duurzame voedselketen.

>> Communication: A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system

>> Communication: EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Liselotte De Vos

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker
02 553 39 34

Gert Verreet

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker
02 553 60 01