Europese Raad 25 en 26 maart 2021 toont onder andere belang eengemaakte markt en digitale soevereiniteit

Filter items
Nieuws
27 maart 2021

Algemeen

De EU-leiders bespraken ook de trans-Atlantische betrekkingen met president Joe Biden, die virtueel mee aanschoof vanuit Washington.

Op 25 en 26 maart 2021 kwamen de EU-leiders via videoconferentie bij elkaar om de balans op te maken van de uitrol van de vaccins, en de epidemiologische situatie rond COVID-19 en de gecoördineerde respons op de coronacrisis te bespreken. 

Ook bespraken zij de eengemaakte markt en de digitale agenda. De resultaten van deze besprekingen worden hieronder uiteengezet.

Eengemaakte markt en industriebeleid

De EU-leiders wezen op het belang van een sterke en volledig functionerende eengemaakte markt. Het is nodig de EU-industrie – waaronder kmo’s – concurrerender en veerkrachtiger te maken om de groene en de digitale transitie te versnellen en strategische afhankelijkheden aan te pakken.

Bij de modernisering van de industriële strategie voor Europa moet rekening worden gehouden met de lessen die tot nu uit de coronacrisis zijn getrokken, en moet het economisch herstel worden ondersteund.

Digitale aangelegenheden en de economie

De leiders benadrukten dat Europa zijn digitale soevereiniteit op een zelfbewuste en open manier moet versterken. De Raad zal zo snel mogelijk de Commissiemededeling over het digitaal kompas 2030 bespreken, ter voorbereiding van het programma inzake digitaal beleid. Om de beleidsaanpak te verfijnen, zal de Commissie cruciale technologieën en strategische sectoren verder in kaart brengen, en de EU-instrumenten voor digitale transformatie uitbreiden.

Volgens Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, “wil de EU met haar internationale partners samenwerken om de digitale EU-normen te bevorderen en mondiale digitale regels te ontwikkelen.”

De EU-leiders herhaalden dat ze uiterlijk midden 2021 in OESO-verband een op consensus gebaseerde mondiale oplossing voor een internationale belasting van de digitale economie willen bereiken. Als het vooruitzicht op een mondiale oplossing uitblijft, dan zal de EU evenwel zélf stappen zetten. In dat verband verwezen de leiders ook naar het komende voorstel van de Commissie voor een digitale heffing, die uiterlijk op 1 januari 2023 zou worden ingevoerd.

Overige agendapunten

Daarnaast bespraken de leiders de trans-Atlantische betrekkingen met president Joe Biden, die virtueel mee aanschoof vanuit Washington. Ook het oostelijke Middellandse Zeegebied, de betrekkingen met Rusland, de eengemaakte markt, de digitale agenda en de internationale rol van de euro op de agenda van de Europese Raad.

Meer info 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Marleen De Proft

Afdeling Strategie en Coördinatie
Administratief medewerker
02 553 59 85

Meer nieuws

 • Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  23 april 2021

  Artificiële Intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen. De impact van AI zal voor de Vlaamse kennismaatschappij structurele AI-investeringen vereisen in onderwijs, onderzoek, innovatie en sensibilisering. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bracht onlangs een informatierapport uit over artificiële intelligentie (AI). Hij bracht in dit rapport onder andere de sociaaleconomische impact vanuit een internationaal perspectief in kaart. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met onderzoekers en professoren van de universiteiten van Leuven en Maastricht.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 16

  22 april 2021

  O.a. cybersecurity bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), overdracht familiale bedrijven en stand van zaken startlening.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (22 april 2021)

  22 april 2021

  O.a. vraag om uitleg over de impact van de blokkade van het Suezkanaal op de Vlaamse economie, Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, verlenging van de erkenning van Limburg als ontwrichte zone en omzetdaling/ 'green lane'-project Brexit.

 • Raad gaat akkoord met programma eengemaakte markt 2021-2027

  19 april 2021

  Op 13 april heeft de Raad zijn standpunt in eerste lezing aangenomen over het Programma voor de Eengemaakte Markt (SMP – Single Market Programme). Volgens de Portugees minister van Economie en Digitale Transitie, Pedro Siza Vieira, “vormt de eengemaakte markt de ruggengraat van onze economie. Het nieuwe programma zorgt ervoor dat de markt goed zal functioneren voor zowel bedrijven als consumenten en zal duurzaam concurrentie­vermogen en groei in de hele EU blijven bevorderen.”

 • Smart Health: nieuw Vanguard Initiative pilootproject gelanceerd

  19 april 2021

  Op 14 april vond het kick-off event plaats van het Smart Health Vanguard Initiative pilootproject, georganiseerd door de drie coordinerende regio's: Vlaanderen, Oost-Nederland en Zuid-Nederland / Limburg. Het nieuwe pilotproject wil het potentieel van gepersonaliseerde geneeskunde realiseren door interregionale samenwerking te faciliteren. Regio's worden nu uitgenodigd om hun interesse in het pilootproject kenbaar te maken door contact op te nemen met de coördinatoren.