Flanders Future Techfund: Vlaamse Regering keurt ontwerpstatuten goed

Filter items
Nieuws
13 mei 2019

75 miljoen euro 

De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag de ontwerpstatuten goed van het Flanders Future Techfund (FFTF). De bevoegde minister zal het FFTF nu oprichten.

Het FFTF is het nieuw technologiefonds dat Vlaamse strategische onderzoekscentra, universiteiten en speerpuntclusters in staat moet stellen om de nieuwe ontwikkelde technologieën breder in te zetten en sneller naar de markt te laten doorstromen.

De Vlaamse regering trekt 75 miljoen euro uit voor de oprichting van dit nieuw technologiefonds.

Indien mogelijk worden deze middelen aangevuld met een bijkomende kapitaalsparticipatie van EIF, waartoe gesprekken zullen opgestart worden eens het fonds operationeel is. Vervolgens zullen deze middelen stelselmatig en in functie van de investeringsnoden aangevuld worden met aandeelhoudersleningen tot maximaal 300 miljoen euro aan leningen.

Governance model van het fonds

De raad van bestuur van het fonds wordt als volgt samengesteld:

 • 4 bestuurders namens de Vlaamse overheid en 2 onafhankelijke bestuurders conform het decreet deugdelijk bestuur, met expert kennis van één of meerdere van volgende elementen: vroege fase technologiegedreven ondernemerschap, het Vlaamse onderzoekslandschap, de ontwikkeling en vermarkting van technologieplatformen, sectorkennis van sectoren waarin Vlaanderen over bijzondere technologie expertise beschikt (e.g.. Nano-elektronica, Life Sciences, …)
 • Een regeringsafgevaardigde op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, die waakt over de ESR matige richtlijnen van toepassing op de investeringsdossiers (raadgevende stem)
 • Een regeringsafgevaardigde op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch overheidsinstrumentarium (raadgevende stem)
 • Een regeringsafgevaardigde op voordracht van de Participatiemaatschappij Vlaanderen nv (raadgevende stem)

Op het niveau van de SPV’s is in de indicatieve samenstelling van de raad van bestuur de volgende:

 • Minimaal 2 onafhankelijke bestuurders aangeduid namens FFTF met expertise in het betrokken technologieplatform en/of kennis van de markttoepassingen van de technologie.
 • Minimaal 1 bestuurder namens de private co-investeerder (in functie van % investering in SPV)
 • 1 bestuurder namens FFTF vanuit fiduciair beheerder PMV
 • Minimaal 1 bestuurder namens de kennispartner die de basis van het technologieplatform inbrengt (in functie van de valuatie van de inbreng)

Investeringscomité

Naast een eigen raad van bestuur wordt ook een investeringscomité voor het fonds samengesteld, waaraan PMV als fondsbeheerder de uitgewerkte investeringsdossiers voorlegt. De focus van dit investeringscomité is het valideren van het potentieel van het technologieplatform vanuit technisch en business perspectief. Per dossier wordt het investeringscomité samengesteld uit:

onafhankelijke experts (streefcijfer drie per dossier) in functie van het voorliggende technologieplatform met kennis van zowel de technologie als het marktpotentieel. De selectie van deze experts gebeurt door de private investeerder in samenspraak met PMV, met advies van de kennisinstelling die het dossier aanbrengt.

maximaal 3 vaste leden aangeduid door het Vlaams gewest, wiens profiel een bijzondere affiniteit aantoont met de doelstelling van het fonds naar financiering van onderzoek- en technologie gedreven platformbedrijven, het ecosysteem van strategisch onderzoek in Vlaanderen evenals ervaring met vroege fase kapitaalsinvesteringen.

PMV

Het fonds wordt in fiduciair beheer gegeven aan PMV.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Sophie Callewaert

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 37 89

Meer nieuws

 • Economische groei in Vlaanderen blijft volgende jaren hoger dan in Wallonië en Brussel

  Economische groei in Vlaanderen blijft volgende jaren hoger dan in Wallonië en Brussel

  15 juli 2019

  De economische groei in Vlaanderen blijft ook de volgende jaren hoger dan die in Wallonië of in Brussel. Dat blijkt uit de regionale vooruitzichten van het Planbureau. Voor de periode 2018-2020 verwacht men een groei van 1,6 procent per jaar in Vlaanderen, tegen 1,2 pct in Wallonië en 0,9 pct in Brussel. Voor de periode 2021-2024 gaat het respectievelijk om gemiddeld 1,4 pct, 1,2 pct en 0,9 pct groei per jaar.

 • Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): Commissie publiceert wetgevingsvoorstellen

  15 juli 2019

  De Europese Commissie maakte vorige week de nieuwe voorstellen van wetteksten bekend voor het EIT, het Europees Instituut voor innovatie en technologie, die het in lijn brengen met Horizon Europa. De Commissie stelt een toename van de middelen van het EIT voor tot 3 miljard euro (een stijging van 600 miljoen euro – of 25% – ten opzichte van de huidige strategische innovatieagenda 2014-2020). Daarmee zal het EIT de activiteiten van bestaande en nieuwe kennis- en innovatiegemeenschappen financieren en de innovatiecapaciteit van 750 instellingen voor hoger onderwijs ondersteunen.

 • OESO waarschuwt voor dalende Belgische productiviteit

  8 juli 2019

  In een nieuw rapport doet de OESO zeven beleidssuggesties om de dalende productiviteit te keren: o.a. door het Belgische fiscale ondersteuningssyteem voor R&D bij bedrijven effectiever te maken en door de investeringen in universiteiten te verhogen.

 • Nieuwe campus voor VLIZ en ILVO op Oosteroever Oostende

  Nieuwe campus voor VLIZ en ILVO op Oosteroever Oostende

  8 juli 2019

  Onder de naam InnovOcean Campus zullen het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee), haar projectpartners, en de Oostendse vestiging van het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) op de Oosteroever in Oostende een nieuw gemeenschappelijk complex gaan betrekken. De bevoegde ministers Muyters en Van den Heuvel tekenden daarvoor vandaag in Brussel de overeenkomst.

 • Recordaantal meisjes kiest voor wetenschappen en techniek

  Recordaantal meisjes kiest voor wetenschappen en techniek

  8 juli 2019

  Nog nooit hebben zoveel Vlaamse meisjes in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs voor een STEM-opleiding gekozen. Wetenschappen en techniek zijn ook in het hoger onderwijs populairder: in de academische bachelors benadert het aandeel vrouwen intussen de 40 procent.