Gepersonaliseerde Geneeskunde: nieuw project moet Europese regio's ondersteunen bij toepassing en invoering

Filter items
Nieuws
4 januari 2019

Departement EWI

Om de ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde te stimuleren en de opname in alle Europese regio's - inclusief dunbevolkte en afgelegen regio's- te ondersteunen, heeft de EU onlangs een coördinatie- en ondersteuningsactie (SAPHIRe) goedgekeurd.

SAPHIRe startte op 1 december 2018 en wordt gecoördineerd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid.

Gepersonaliseerde geneeskunde

De ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde (PM), gestratificeerd of precisie geneeskunde is een evolutie die niet meer te stoppen is. PM wordt sterk technologisch gedreven en dit zal een verandering teweegbrengen van de benadering van gezondheid en welzijn en de toepassing van geneeskunde.

De convergentie van kennis over hoe gezondheid en ziekte of veroudering wordt bepaald, en de toegang tot digitale technologieën en gegevens, opent een enorm potentieel om nieuwe toepassingen te ontwikkelen, die zullen bijdragen aan de verbetering van de algemene gezondheid en welzijn.

Op termijn zal dit ook een echte preventieve geneeskunde helpen realiseren.

Europa

Om de ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde te stimuleren en de opname in alle Europese regio's - inclusief dunbevolkte en afgelegen regio's- te ondersteunen, heeft de EU onlangs een coördinatie- en ondersteuningsactie (SAPHIRe) goedgekeurd.

Het project zal ook de agenda van het ‘International Consortium of Personalized Medicine’ (ICPerMed) ondersteunen. ICPermed is een ander initiatief van de Europese Commissie dat sedert november 2016 ondersteund wordt.

Leden

SAPHIRe startte op 1 december 2018 en wordt gecoördineerd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid.

De andere leden van het consortium zijn het Regionaal Agentschap voor Volksgezondheid en Sociaal Welzijn (PHA) uit Noord-Ierland, het in Hongarije gevestigde EIT Health InnoStars en de EuroBioForum Foundation (Nederland), dat een belangrijke aandrijvende speler was om PM in Europa te ondersteunen sinds 2011.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van SAPHIRe zijn het ondersteunen van regio's in Europa om de toepassing en invoering van gepersonaliseerde geneeskunde in regionale gezondheidszorgsystemen te structureren door specifieke regionale leemtes en barrières te identificeren en via gepaste aanbevelingen te remediëren.

Om dit te realiseren, zal SAPHIRe een netwerk van regio's en hun ecosystemen creëren, met inbegrip van alle belanghebbenden in de hele waardeketen. Regio's zijn goed geplaatst om persoonlijke geneeskunde en gezondheidszorg dichter bij de burger te brengen.

Proefprojecten in regio’s en tussen regio’s onderling kunnen het broodnodige bewijs leveren voor de invoering van gepersonaliseerde geneeskunde in zowel regionale als nationale gezondheidsstelsels.

Beste praktijken voor de toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde uit regio's in Europa zullen het mogelijk maken om een modulaire routekaart te ontwikkelen.

Regionale aanbevelingen over beleid, financiering en investeringsbehoeften zullen worden geformuleerd om de ontwikkeling en inzet van interregionale (grensoverschrijdende) samenwerkingsprojecten te stimuleren.

Workshops dit voorjaar

De uitvoering van SAPHIRe loopt over de komende drie jaar en zal regionale belanghebbenden, waaronder beleidsmakers, industriële en academische actoren samenbrengen via een reeks thematische workshops.

De eerste workshops om contact te leggen met andere regionale beleidsmakers en clusters zijn gepland in het vroege voorjaar 2019.

Wens je op de hoogte te blijven van de geplande workshops? Schrijf je dan in op onze EWI-nieuwsbrief via onderstaande blauwe knop.

Slimme specialisatie

Parallel lopend met en afgestemd op het SAPHIRe-project, is Vlaanderen een van de toonaangevende regio's in het interregionale partnerschap voor slimme specialisatie op gepersonaliseerde geneeskunde (S3P4PM), dat van start ging in mei 2018. Zie voor meer informatie: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/personalised-medicine

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
02 553 57 71

Meer nieuws

 • Vlaamse Regering duidt leden aan van stuurgroepen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity

  10 juni 2019

  De stuurgroep Artificiële Intelligentie en de stuurgroep Cybersecurity moeten de werking en impact van de betreffende beleidsplannen evalueren en waar nodig bijsturen. De Vlaamse Regering duidde afgelopen vrijdag de leden aan van de beide stuurgroepen. 

 • Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken

  9 juni 2019

  Op 5 april 2019 werd het nieuwe Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) voor de periode 2019-2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. ECOOM is een belangrijke partner ter ondersteuning van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebeleid. Om toe te laten dat ECOOM bijkomende onderzoekstaken uitvoert, keurt de Vlaamse Regering nu een addendum goed aan het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en ECOOM. Ze beslist tegelijk tot herverdeling van begrotingsartikelen voor een bedrag van 755.000 euro, om als bijkomende subsidie toe te kennen aan ECOOM voor het uitvoeren van de bijkomende taken. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (7juni 2019)

  7 juni 2019

  O.a. aanduiding leden stuurgroepen van de beleidsplannen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity en Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken.

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 3 - 7 juni 2019

  7 juni 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  5 juni 2019

  Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering geeft de Vlaamse administratie telkens een voorzet met haar suggesties en voorstellen. Het document moet dienen als inspiratie voor het nieuwe regeerakkoord. Op 4 juni 2019 overhandigde Martin Ruebens - voorzitter van het Voorzitterscollege van Vlaamse leidend ambtenaren - aan formateur Bart De Wever het document ‘Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024’.