Gepersonaliseerde Geneeskunde: nieuw project moet Europese regio's ondersteunen bij toepassing en invoering

Filter items
Nieuws
4 januari 2019

Departement EWI

Om de ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde te stimuleren en de opname in alle Europese regio's - inclusief dunbevolkte en afgelegen regio's- te ondersteunen, heeft de EU onlangs een coördinatie- en ondersteuningsactie (SAPHIRe) goedgekeurd.

SAPHIRe startte op 1 december 2018 en wordt gecoördineerd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid.

Gepersonaliseerde geneeskunde

De ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde (PM), gestratificeerd of precisie geneeskunde is een evolutie die niet meer te stoppen is. PM wordt sterk technologisch gedreven en dit zal een verandering teweegbrengen van de benadering van gezondheid en welzijn en de toepassing van geneeskunde.

De convergentie van kennis over hoe gezondheid en ziekte of veroudering wordt bepaald, en de toegang tot digitale technologieën en gegevens, opent een enorm potentieel om nieuwe toepassingen te ontwikkelen, die zullen bijdragen aan de verbetering van de algemene gezondheid en welzijn.

Op termijn zal dit ook een echte preventieve geneeskunde helpen realiseren.

Europa

Om de ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde te stimuleren en de opname in alle Europese regio's - inclusief dunbevolkte en afgelegen regio's- te ondersteunen, heeft de EU onlangs een coördinatie- en ondersteuningsactie (SAPHIRe) goedgekeurd.

Het project zal ook de agenda van het ‘International Consortium of Personalized Medicine’ (ICPerMed) ondersteunen. ICPermed is een ander initiatief van de Europese Commissie dat sedert november 2016 ondersteund wordt.

Leden

SAPHIRe startte op 1 december 2018 en wordt gecoördineerd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid.

De andere leden van het consortium zijn het Regionaal Agentschap voor Volksgezondheid en Sociaal Welzijn (PHA) uit Noord-Ierland, het in Hongarije gevestigde EIT Health InnoStars en de EuroBioForum Foundation (Nederland), dat een belangrijke aandrijvende speler was om PM in Europa te ondersteunen sinds 2011.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van SAPHIRe zijn het ondersteunen van regio's in Europa om de toepassing en invoering van gepersonaliseerde geneeskunde in regionale gezondheidszorgsystemen te structureren door specifieke regionale leemtes en barrières te identificeren en via gepaste aanbevelingen te remediëren.

Om dit te realiseren, zal SAPHIRe een netwerk van regio's en hun ecosystemen creëren, met inbegrip van alle belanghebbenden in de hele waardeketen. Regio's zijn goed geplaatst om persoonlijke geneeskunde en gezondheidszorg dichter bij de burger te brengen.

Proefprojecten in regio’s en tussen regio’s onderling kunnen het broodnodige bewijs leveren voor de invoering van gepersonaliseerde geneeskunde in zowel regionale als nationale gezondheidsstelsels.

Beste praktijken voor de toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde uit regio's in Europa zullen het mogelijk maken om een modulaire routekaart te ontwikkelen.

Regionale aanbevelingen over beleid, financiering en investeringsbehoeften zullen worden geformuleerd om de ontwikkeling en inzet van interregionale (grensoverschrijdende) samenwerkingsprojecten te stimuleren.

Workshops dit voorjaar

De uitvoering van SAPHIRe loopt over de komende drie jaar en zal regionale belanghebbenden, waaronder beleidsmakers, industriële en academische actoren samenbrengen via een reeks thematische workshops.

De eerste workshops om contact te leggen met andere regionale beleidsmakers en clusters zijn gepland in het vroege voorjaar 2019.

Wens je op de hoogte te blijven van de geplande workshops? Schrijf je dan in op onze EWI-nieuwsbrief via onderstaande blauwe knop.

Slimme specialisatie

Parallel lopend met en afgestemd op het SAPHIRe-project, is Vlaanderen een van de toonaangevende regio's in het interregionale partnerschap voor slimme specialisatie op gepersonaliseerde geneeskunde (S3P4PM), dat van start ging in mei 2018. Zie voor meer informatie: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/personalised-medicine

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
02 553 57 71

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 maart 2019)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 maart 2019)

  22 maart 2019

  O.a. verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten en goedkeuring Vlaams beleidsplan Cybersecurity en Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie. 

 • STEM-actieplan: gedachtewisseling over de stand van zaken

  STEM-actieplan: gedachtewisseling over de stand van zaken

  22 maart 2019

  Met het STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wil de Vlaamse Regering loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek stimuleren. De leden van de commissie wisselen van gedachten over de stand van zaken van het STEM-actieplan en aanbevelingen voor de toekomst met Françoise Chombar, voorzitter, Guy Tegenbos, ondervoorzitter, en Michael Verbeeck, stafmedewerker STEM.

 • Innovatieve overheidsopdrachten: jonge ondernemingen halen meer dan helft aanbestedingen binnen

  19 maart 2019

  Start-ups, scale-ups en kmo's denken zelden aan de overheid als klant. Een gemiste kans, zo blijkt. Jonge innovatieve ondernemingen halen op dit ogenblik meer dan de helft van de aanbestedingen binnen van onze "innovatieve overheidsopdrachten" (PIO).

 • groepsfoto gepersonaliseerde geneeskunde: eerste interactieve workshop SAPHIRe

  Gepersonaliseerde geneeskunde: eerste interactieve workshop SAPHIRe

  15 maart 2019

  Op 12 en 13 maart verzamelden experts en beleidsmakers uit 19 verschillende Europese regio’s en landen zich in het Paleis der Academiën te Brussel voor de eerste interactieve workshop van het SAPHIRe consortium. Op de agenda: brainstorm en discussie over de meest prangende barrières die de implementatie van gepersonaliseerde geneeskunde in de weg staan, en wat de beste aanpak rond deze barrières is.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 maart 2019)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 maart 2019)

  15 maart 2019

  Subsidiëring mediawijsheid imec en vervanging beheerder Raad van bestuur Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw (vleva).