Gepersonaliseerde Geneeskunde: regionale samenwerking

Filter items
Nieuws
4 juni 2018

Smart Specialisation Partnership

Over heel Europa lopen verschillende strategieën en initiatieven met Gepersonaliseerde Geneeskunde (PG) als gemeenschappelijke noemer. Deze initiatieven hebben veelal verschillende focusdomeinen of focussen slechts op een beperkt gedeelte van de waardeketen.

Hoewel in Vlaanderen, Nederlands Limburg, en Oost-Nederland en andere regio’s al een stevig ecosysteem gerelateerd aan biomedisch onderzoek en innovatie aanwezig, zou de ontwikkeling van een geïntegreerde slimme specialisatiestrategie de ontwikkeling van PG sterk stimuleren.

Het Departement EWI organiseerde daarom vorige week een kick-off meeting om een partnerschap tussen de 3 regio's tot stand te brengen. Het partnerschap heeft als ultieme doelstelling een investeringsagenda te ontwikkelen voor projecten of infrastructuur die gepersonaliseerde geneeskunde stimuleren en die een Europese en interregionale toegevoegde waarde hebben.

Meerwaarde

Het samenbrengen van complementaire expertise en infrastructuur, maakt het mogelijk om waardeketens op elkaar af te stemmen en de verschillende actoren de integreren over de verschillende technologiesectoren en zal interregionale samenwerking stimuleren op basis van complementaire meerwaarde.

Een goede mapping van de ontwikkelende trends en betrokken industrie en technologie actoren in de verschillende delen van de waardeketen, infrastructuren, eindgebruikers etc. in de deelnemende regio’s zal toelaten om de sterktes te identificeren, maar ook de barrières en noden in kaart te brengen. Deze aanpak maakt het mogelijk om complementaire expertise in kaart te brengen waarop innovatieve toepassingen kunnen worden ontwikkeld.

Het samenbrengen van regio’s met sterke uitgangspositie in deze uitdagende ontwikkelingen, zal de implementatie van PG om nieuwe oplossingen voor gezondheid, welzijn en zorg naar de samenleving te brengen en zal bijdragen aan het welzijn van een verouderende bevolking en de duurzaamheid van de gezondheidszorgsystemen. Een stimulerend kader om PG tot maturiteit te brengen zal worden gecreëerd.

 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
02 553 57 71