Informatievergadering nieuwe oproep COST op 13 maart 2012

Filter items
Nieuws
9 februari 2012

Open oproep COST

COST is ondertussen aan zijn 12de oproep toe. De deadline voor het indienen van “outline proposals” is 30 maart 2012 (eerste ronde). De geselecteerde acties uit de eerste ronde dienen een volledig voorstel uit te werken tegen 27 juli 2012 (tweede ronde). Meer informatie aangaande de oproep kan u vinden op de COST-website: http://www.cost.esf.org/participate/open_call.

Informatievergadering

Voor de geïnteresseerden wordt een informatievergadering voorzien op 13 maart 2012. Tijdens deze vergadering heeft u de kans vragen te stellen aan de Belgische COST-coördinator en de COST-vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten. De vertegenwoordigers en deskundigen van de verschillende COST domeincomités worden eveneens uitgenodigd.

De informatievergadering op 13 maart start om 11 u (broodjes worden voorzien) en gaat door bij het Federaal wetenschapsbeleid, Louizalaan 231 te 1050 BRUSSEL.

Geïnteresseerden die wensen deel te nemen aan deze vergadering worden verzocht zich voor 1 maart in te schrijven bij mevrouw Jacqueline Vandorpe: jacqueline.vandorpe@belspo.be

Wat is COST?

European Co-operation in the field of Scientific and Technological Research (COST) is een samenwerkingskader voor onderzoekers uit 34 Europese landen dat bestaande nationale en/of regionale onderzoeksprogramma’s en -projecten coördineert.

COST-acties bevorderen de Europese samenwerking op het gebied van onderzoek. Ze kunnen bijvoorbeeld leiden tot consortia van onderzoeksgroepen die actief zijn in verschillende domeinen. De samenwerking is vaak multidisciplinair, speelt snel in op nieuwe tendensen en vervult meestal een voortrekkersrol.

Recente COST acties

Een overzicht van de recente COST acties kan u vinden op http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/wat-doen-we/internationale-samenwerking/cost/nieuws.

Geïnteresseerd in deelname COST?

Als u interesse heeft om deel te nemen aan een van deze acties kan contact opnemen met het COST-secretariaat Vlaanderen. Het deelnameformulier kan u vinden op de EWI-website.

Meer info

Het COST-secretariaat Vlaanderen, cost@ewi.vlaanderen.be, T: 02-553 58 60
www.ewi-vlaanderen.be/cost

Meer informatie over het COST framework kan u vinden op de COST-website : http://www.cost.esf.org

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets