Nieuw Europees actieplan voor circulaire economie

Filter items
Nieuws
16 maart 2020

EU Green Deal

Europees Commissaris Sinkevičius tijdens de presentatie van het actieplan.

Op 11 maart 2020 werd een nieuw Actieplan voor een circulaire economie  gepubliceerd: “Voor een schoner en concurrerender Europa.” Dit is een update van het eerste actieplan dat werd gepubliceerd in december 2015 en waarvan de 54 maatregelen zijn of worden uitgevoerd.

Het nieuwe Actieplan bevat 35 wetgevende en niet-wetgevende initiatieven, die allen opgestart worden tussen 2020 en 2023 en heeft drie doelstellingen:

 1. Concurrentievermogen van de Europese industrie versterken
 2. Consumenten machtiger maken
 3. De natuurlijke omgeving beschermen

Het Actieplan is een essentiële bouwsteen van de EU Green Deal, Europa’s nieuwe agenda voor duurzame groei, die streeft naar klimaatneutraliteit, bescherming van natuurlijk kapitaal en versterkte competitiviteit.

Verdubbeling

Vandaag is onze economie sterk lineair. Slechts 12% van materialen en hulpbronnen blijven in de kringloop, met negatieve economische en ecologische consequenties.

Het actieplan streeft naar een verdubbeling van circulair gebruik van materialen in de komende 10 jaar en naar een vermindering van de voetafdruk van de Europese consumptie. Het Plan wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de Europese Industriestrategie, die de Europese industrie op weg moet zetten naar een groene, klimaatneutrale en digitale transformatie.

Commissaris Sinkevičius: “Circulaire economie is het pad richting duurzamer gebruik van grondstoffen, duurzamere productie, duurzamere consumptie en beter afvalbeleid. Het nieuwe Actieplan moet dit alles ‘mainstream’ maken.”

Initiatieven

Het plan bevat een reeks onderling samenhangende initiatieven, om ervoor te zorgen dat circulaire modellen de norm worden.

 • Men wil een sterk en coherent productbeleidskader tot stand brengen waarmee duurzame producten, diensten en bedrijfsmodellen de norm worden en consumptiepatronen zodanig veranderen dat afvalproductie al bij voorbaat wordt vermeden.
 • Geïntegreerde strategische aanpak van waardeketens van belangrijke producten
 • Daarnaast worden maatregelen genomen om afval te verminderen en ervoor te zorgen dat de EU beschikt over een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen van hoge kwaliteit.
 • Het vermogen van de EU om de verantwoordelijkheid voor haar afval op zich te nemen, zal worden versterkt.
 • Het plan schenkt aandacht aan de socio-economische dimensie van de omslag naar een Circulaire Economie
 • Er worden acties voorbereid binnen de sectoren die de meeste grondstoffen gebruiken en waar het potentieel voor circulariteit hoog is zoals electronica/ICT, batterijen en voertuigen, verpakkingen, kunststoffen, textiel, bouw en voeding

Vlaanderen

Dit Europees Actieplan is van groot belang voor Vlaanderen, omdat het via geharmoniseerde wetgevende regels en stimuli de nodige verdere stappen zet en zorgt voor duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Dit moeten zorgen voor een meer gelijk speelveld op de Europese interne markt en zelfs in een mondiale markt, waardoor alle actoren in de waardeketen aan dezelfde ambitieuze regels onderhevig zijn op vlak van het sluiten van kringlopen, dematerialisatie en afvalbeleid en hen tijdig nieuwe kansen voor innovatie worden geboden. Implementatie en handhaving is hier vanzelfsprekend een onmisbaar sluitstuk.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Mieke Houwen

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 57 94

Meer nieuws

 • Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economie

  1 juni 2020

  Op initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een welvaartsfonds ter waarde van 500 miljoen euro dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen. Particulieren kunnen investeren in het fonds en krijgen een dubbel voordeel: een fiscaal voordeel en voordelige voorwaarden bij erfenis. Deze nieuwe maatregel past in het groter Vlaams herstelplan, een vierluik. Dat is een garantie om gezonde bedrijven door de crisis te helpen en te zorgen voor een versnelling van het economisch herstel.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 juni 2020)

  29 mei 2020

  O.a. goedkeuring convenant Vlerick Business School (VBS, Vlerick), definitieve goedkeuring wijzigingsbesluit subsidiëring Odysseusprogramma door FWO en benoeming onafhankelijke bestuurder Raad van bestuur LRM.

 • EU-nieuws deze week | 25 - 29 mei 2020

  29 mei 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • België werkt internationale achterstand weg in O&O

  België werkt internationale achterstand weg in O&O

  29 mei 2020

  België hinkt niet langer achterop op vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en werkt de achterstand weg ten aanzien van de belangrijkste Europese handelspartners, Japan en de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) over de investeringsintenties van de verschillende overheden tussen 2009 en 2019. De Vlaamse overheid blijft de belangrijkste openbare investeerder in onderzoek en ontwikkeling, met bijna 60 procent van de totale budgettaire overheidskredieten in 2019.

 • Steunmaatregelen coronacrisis: ruim 1 miljard euro aan premies uitbetaald

  Steunmaatregelen coronacrisis: ruim 1 miljard euro aan premies uitbetaald

  28 mei 2020

  Vlaanderen heeft al voor meer dan 1 miljard euro aan hinder- en compensatiepremies uitbetaald. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in het Vlaams Parlement gezegd. Tegen 8 juni zal dat bedrag oplopen tot 1,4 miljard euro. Voor de horecasector zal dat ongeveer 300 miljoen euro zijn.