Nieuw jaar, nieuw EWI-Review magazine, zelfde crisis?

Filter items
Nieuws
15 januari 2010

Een nieuw jaar, een nieuwe EWI-Review, en nog steeds dezelfde crisis in ons land. Of toch niet? Deze 9de editie van het EWI-Review magazine neemt als centraal thema ‘Crisis’ onder handen. De crisis in de bankensector en de financiële wereld heeft de ganse wereld beroerd, maar wat zijn de gevolgen voor Vlaanderen? En krijgen we na de koude winter een bloeiende economische zomer?

We verzamelen enkele denkkaders en voorbeelden van een aantal algemene initiatieven en beleidsopties van de Vlaamse overheid in dit domein. Zo kan je je verdiepen in hoe Vlaanderen zich inschrijft in de post-Lissabonstrategie en het Europese relanceplan, en wat de Gazellesprong is. Ook de activiteiten van het Agentschap Ondernemen worden in de verf gezet.

Daarnaast komt het Belgisch EU-voorzitterschap en de Vlaamse invulling ervan voor het eerst aan bod. Je krijgt alvast een algemene situering, en we overlopen de op stapel staande EWI-evenementen. Tevens is er in vertrouwde EWI-Review traditie de voorstelling van een Steunpunt Beleidrelevant Onderzoek, ditmaal Fiscaliteit en Begroting, en belichten we een wetenschappelijke instelling, het VLIZ.

Download of bestel het magazine via de Publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.

Wat is EWI-Review?

Het magazine EWI-Review is een uitgave van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid. In ieder nummer plaatsen we een specifiek thema centraal dat leeft binnen het EWI-beleidsdomein en binnen de samenleving. Interne en externe experts leveren hun bijdragen bij dit thema en een aantal vaste rubrieken maken een nieuwe EWI-Review compleet.

EWI-Review verschijnt in het Nederlands en het Engels.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets