Openbaarmaking bestuursdocumenten voor wetenschappelijke doeleinden

Filter items
Nieuws
1 februari 2019

Bestuursdocumenten

Een artikel in het Bestuursdecreet maakt het mogelijk dat universiteiten, hogescholen en erkende onderzoeksinstellingen in het kader van wetenschappelijke doeleinden gebruik kunnen maken van bestuursdocumenten die normaal gezien niet openbaar zouden zijn op grond van de in het bestuursdecreet voorziene uitzonderingsgronden.

De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat uitvoering geeft aan dit artikel.

Het bepaalt ook heel uitdrukkelijk dat de overheidsinstantie te allen tijde de mogelijkheid moet krijgen om de ongepubliceerde onderzoeksresultaten in te kijken.

Aanvraag

Een aanvraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten als vermeld in artikel II.38, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018 bevat:

1° een bewijs van de identiteit van de aanvrager;

2° een document dat aantoont dat de aanvrager verbonden is aan een universiteit, een hogeschool of een erkende onderzoeksinstelling;

3° een vermelding van de te raadplegen bestuursdocumenten;

4° een duidelijke beschrijving van de wetenschappelijke doeleinden

5° een duidelijke beschrijving van de onderzoeksmethoden die gebruikt zullen worden;

6° de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden als de aanvraag bestuursdocumenten betreft waarvoor de uitzonderingsgronden vermeld in artikel II.34, 2°, en II.36, §1, tweede lid, 1°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018 ingeroepen kunnen worden.

Ongepubliceerde onderzoeksresultaten

De aanvrager geeft de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.28, §1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, op elk moment de mogelijkheid om de ongepubliceerde onderzoeksresultaten in te kijken.

Beslissing

Om een beslissing te nemen over de aanvraag onderzoekt de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.28, §1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018:

1° het wetenschappelijke karakter van de onderzoeksmethode;

2° het wetenschappelijke karakter van de doeleinden;

3° de mate waarin het onderzoeksresultaat verspreid wordt;

4° de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden;

5° de mate waarin afbreuk gedaan wordt aan de beperkingen die bij wet of decreet gesteld worden aan de toegang tot bestuursdocumenten.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaamse Regering beslist voor 130 miljoen euro bijkomende investeringen in O&O in 2019

  17 april 2019

  Net voor de paasvakantie, op vrijdag 5 april, besliste de Vlaamse Regering voor 130 miljoen euro bijkomende investeringen in O&O in 2019.  

 • EU-nieuws deze week 2

  EU-nieuws deze week | 8 - 19 april 2019

  16 april 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Gepersonaliseerde geneeskunde: meld ons bestaande voorbeelden en aanbevolen werkwijzen

  Gepersonaliseerde geneeskunde: meld ons bestaande voorbeelden en aanbevolen werkwijzen

  15 april 2019

  SAPHIRe, een Europees project geleid door het Departement EWI, wil de implementatie van gepersonaliseerde geneeskunde faciliteren door de expertise van verschillende Europese regio’s te bundelen en interregionale samenwerkingen te bewerkstelligen. Hiervoor zijn we op zoek naar reeds bestaande voorbeelden en aanbevolen werkwijzen.

 • 40 miljoen euro bijkomende middelen voor fundamenteel onderzoek via de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met FWO 2019-2013

  40 miljoen euro bijkomende middelen voor fundamenteel onderzoek via de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met FWO 2019-2013

  5 april 2019

  De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed voor de periode 2019-2023 met het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Het FWO is een Stichting van Openbaar Nut die het fundamenteel onderzoek in Vlaanderen ondersteunt op basis van interuniversitaire competitie.

 • Internet of Water beschermt Vlaanderen tegen waterrisico's

  Internet of Water beschermt Vlaanderen tegen waterrisico's

  5 april 2019

  De Vlaamse Regering maakt 9 miljoen euro vrij voor de uitrol van het Internet Of Water, een intelligent waterbeheersysteem dat de waterkwaliteit en – kwantiteit permanent en in real time kan opvolgen. Meer dan 2500 sensoren zullen in Vlaanderen geïnstalleerd worden en data aanleveren aan de zelflerende software.