Samenwerkingsakkoord Plantentuin Meise ondertekend

Filter items
Nieuws
7 februari 2013

Samenwerkingsakkoord ondertekend

Vlaams minister-president Kris Peeters en Waals minister-president Rudy Demotte hebben woensdag het samenwerkingsakkoord over de overdracht van de Plantentuin in Meise naar Vlaanderen, ondertekend. Ook het Overlegcomité heeft zich akkoord verklaard met de inhoud van dit samenwerkingsakkoord.

Op 7 december vorig jaar, tijdens een gemeenschappelijke vergadering van de Vlaamse regering, en de Waalse en Franstalige Gemeenschapsregering, hadden de Vlaamse regering en de Regering van de Franse Gemeenschap dit samenwerkingsakkoord – waarin werd afgesproken dat de Plantentuin een Vlaamse instelling zal worden – reeds goedgekeurd. Nu heeft ook de Federale Staat zich aangesloten bij deze tekst.

Plantentuin Meise

Om te vermijden dat de wereldvermaarde collectie zou versnipperen, kwamen de Vlaamse regering en de Franse Gemeenschap overeen dat het wetenschappelijk patrimonium, dat voornamelijk bestaat uit de verzameling levende planten en de bibliotheek, eigendom blijft van de federale staat en voor onbeperkte tijd in bruikleen wordt gegeven aan de Vlaamse Gemeenschap. Deze afspraken werden opgenomen in een bruikleenovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Federale Staat. Ook deze tekst werd vandaag voorgelegd aan het Overlegcomité.

De onroerende goederen en het 92ha grote domein worden integraal overgedragen naar Vlaanderen. Het Overlegcomité stemde eveneens in met een ontwerp van Koninklijk Besluit dat de eigendomsoverdracht van deze goederen naar de Vlaamse Gemeenschap regelt.

Voor de 160 personeelsleden verandert er weinig. De Nederlandstaligen worden overgedragen naar de Vlaamse gemeenschap en de Franstaligen naar de Franse gemeenschap.

Meteen is dus een belangrijke nieuwe stap gezet in de overheveling van de botanische tuin naar Vlaanderen.

Bij het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap zal nu een instemmingsdecreet worden ingediend, waarbij ook het advies van de Raad van State zal worden ingewonnen. Daarna kan werk gemaakt worden van de verdere uitvoering van het akkoord. De federale overheid heeft zich geëngageerd om haar volle medewerking te verlenen, door het nemen van de nodige besluiten om de overdracht te operationaliseren. Het Vlaams Parlement moet ook een nieuw agentschap Plantentuin oprichten.

De effectieve overdracht van de Plantentuin moet gerealiseerd zijn tegen 1 januari 2014.

Algemene persinformatie

Luc De Seranno, woordvoerder minister-president Peeters, Tel.: 02 552 60 12, luc.deseranno@vlaanderen.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets