Start van het Portugees voorzitterschap op 1 januari: principes en prioriteiten

Filter items
Nieuws
8 januari 2021

Algemeen

Op 1 januari 2021 ging het Portugees Voorzitterschap van de Raad van de EU van start voor de komende zes maanden (tot en met eind juni 2021) als tweede voorzitterschap van het Triovoorzitterschap binnen de Raad (Duitsland – Portugal – Slovenië).

De context waarin het voorzitterschap zal plaatsvinden, is uiteraard het (economisch) herstel van de COVID-19 pandemie. Het zal een innovatieve visie op de EU promoten die toekomstgericht is en berust op de gemeenschappelijke waarden van solidariteit, convergentie en cohesie.

Het Portugees voorzitterschap is gebaseerd op het motto “Tijd voor resultaten: een rechtvaardig, groen en digitaal herstel” met vijf leidende principes:

 • de veerkracht van Europa versterken (veerkracht);
 • het vertrouwen in het Europees sociaal model bevorderen (sociaal);
 • een duurzaam herstel bevorderen (groen);
 • een rechtvaardige en inclusieve digitale transitie versnellen (digitaal);
 • de rol van de EU als wereldspeler versterken (mondiaal).

(Tekst gaat verder onder video)

Prioriteiten Industrie

De algemene prioriteit van het voorzitterschap op vlak van industrie is het verdedigen van de Europese autonomie door de ontwikkeling van een dynamische industriestrategie die Europese waardeketens bevordert en de KMO’s versterkt. Daarnaast geeft het voorzitterschap ook specifieke prioriteit aan onderstaande punten:

 • De nieuwe Europese Industriestrategie en de bijdrage aan sterke, milieuvriendelijke en duurzame Europese industrieën;
 • Thema’s zoals Europese strategische waardenketens (IPCEIs – microelektronica, batterijen), digitalisering, technologische soevereiniteit, strategische autonomie, efficiëntere bedrijfsmodellen, wereldwijde waardenketens en de ontwikkeling van het menselijk potentieel;
 • Een aanpassing van de regelgeving voor KMO’s naar de huidige realiteit;
 • De herziening van de regelgeving voor batterijen.

Prioriteiten Interne Markt

De algemene prioriteiten van het voorzitterschap op vlak van interne markt is enerzijds het bevorderen van een open interne markt met hoge sociale, arbeids-, milieu- en veiligheidsstandaarden; en anderzijds het versterken van alle dimensies van de interne markt ter vergroting van concurrentievermogen, met specifieke aandacht voor KMO’s. Daarnaast geeft het voorzitterschap ook specifieke prioriteit aan onderstaande punten:

 • Het wegwerken van ongerechtvaardigde belemmeringen voor het vrij verkeer van goederen en diensten;
 • Het maken van een reflectie over de werking van de interne markt in tijden van crisis;
 • De organisatie van de slotzitting van het Forum voor de Interne Markt (Single Market Forum, SIMFO) in juni 2021 in Lissabon;
 • De digitale diensten in de interne markt, met name de Digitale Dienstenwet (DSA).

Prioriteiten Onderzoek

De algemene prioriteit van het voorzitterschap op vlak van onderzoek is het versterken van de coördinatie van inspanningen en synergiën tussen de Europese wetenschappelijke, technologische en innovatiegemeenschappen, met voorrang aan de relatie tussen wetenschap en werkgelegenheid. Daarnaast geeft het voorzitterschap ook specifieke prioriteit aan onderstaande punten:

 • De 3%-doelstelling van het BBP aan investeringen in onderzoek tegen 2030;
 • De officiële lancering van Horizon Europa in februari 2021 in Lissabon;
 • De afronding van de regelgeving rond de Europese partnerschappen;
 • De lancering van de missies, gelinkt aan grote investeringen in onderzoek en innovatie;
 • Een debat rond de ERA-Mededeling en investeringen in onderzoek en ontwikkeling;
 • De voortzetting van gezamenlijke ERA-initiatieven rond de thema’s groene waterstof, kunstmatige intelligentie in het publieke domein en groene supercomputers aanmoedigen;
 • Een bredere en meer gevarieerde toegang tot wetenschap en onderzoek en meer betrokkenheid van burgers, waardoor zij vaardigheden kunnen ontwikkelen;
 • De professionalisering van onderzoekcarrières en de opname ervan in het European Quality Assurance Reference Framework. Daarnaast ook nieuwe ERA-Raadsconclusies rond onderzoekscarrières, met het oog op aanname tijdens de Raad Onderzoek van mei 2021;
 • De samenwerking tussen de EU en Afrika in ruimtevaart en hoger onderwijs, met de nadruk op de capaciteitsopbouw van instellingen en het voorkomen van brain drain.

Toerbeurtregeling

Volgens de zogenaamde ‘toerbeurtregeling’ blijft de toerbeurt voor Vlaanderen en minister Crevits voor Industrie en het assessorschap voor Interne Markt gelden tot aan het einde van het Portugees Voorzitterschap. Deze toerbeurtregeling loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 onder enerzijds het Duits (tot en met eind december 2020), anderzijds het Portugees Voorzitterschap (tot en met eind juni 2021).

Meer info

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Marleen De Proft

Afdeling Strategie en Coördinatie
Administratief medewerker
02 553 59 85

Meer nieuws

 • Schriftelijke vragen deze week | week 3

  Schriftelijke vragen deze week | week 3

  22 januari 2021

  O.a. overzicht steunaanvragen cultuur- en evenementensector, tiende oproep brownfieldconvenanten en COVID-19: wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 januari 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 januari 2021)

  22 januari 2021

  COVID-19: wijziging Winwinleningbesluit wat vriendenaandeel betreft

 • EU-nieuws deze week | 18 - 22 januari 2021

  22 januari 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (21 januari 2021)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (21 januari 2021)

  22 januari 2021

  O.a. vragen om uitleg over de betrokkenheid van PMV bij de overname van modeketen e5, verdeling van de middelen uit het Europese herstelpakket en uitbouw van de digitale infrastructuur in Vlaanderen.

 • 1000 bedrijven krijgen ondersteuning via financieringsinstrumenten

  18 januari 2021

  In 2020 deden een 1000-tal bedrijven een beroep op een van de financieringsinstrumenten die Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in het kader van de coronacrisis heeft uitgewerkt met PMV. In totaal gaat het om 570 miljoen euro die werd goedgekeurd en 330 miljoen euro die al effectief werd opgenomen. Dat heeft minister Crevits laten weten naar aanleiding van een bankenoverleg op maandag 18 januari 2021.