VARIO-advies: Overheidssteun voor Dual Use en Militaire O&O&I

Filter items
Nieuws
18 april 2018

Actualisering

Het VARIO-advies is onderaan deze pagina te downloaden.

Op 6 februari 2018 ontving VARIO een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters over de wenselijkheid van een actualisering van de omzendbrief 1994 m.b.t. steun aan onderzoeksprojecten met een mogelijke militaire affiniteit, de zgn. richtlijn Van den Brande.

>> Zie ook VARIO-website

Na grondig onderzoek van de problematiek in een internationale context komt VARIO tot de conclusie dat een actualisering nodig is en wel om volgende redenen:

 • Er is onduidelijkheid m.b.t. de richtlijnen, waardoor er ruimte voor interpretatie is met vaak een te strenge implementatie tot gevolg.
 • De geopolitieke context is sinds de jaren ‘90 sterk gewijzigd. Het dreigingsbeeld is complexer, diverser en onzekerder waardoor veiligheid en defensie nu hoger op de politieke agenda staan.
 • Ook op technologisch vlak is er sindsdien veel gewijzigd. Het onderscheid tussen civiele en militaire technologie vervaagt, en bijna elke technologie kan (hypothetisch) zowel civiel als militair worden ingezet.

Kortom, de richtlijnen belemmeren innovatieve trajecten en de ontwikkeling van dual use-technologie in het bijzonder en hebben een impact op de competitiviteit van Vlaamse bedrijven. Dit zeker gezien de omliggende landen en de EU geen gelijkaardige beperkende richtlijn m.b.t. dual use hebben.

Onderscheid

VARIO stelt voor om met een schone lei te beginnen en de richtlijnen af te schaffen, en een nieuw en duidelijk kader te creëren dat ook met ethische aspecten rekening houdt. Het VARIO-voorstel voor dit nieuwe kader maakt een onderscheid tussen de ondersteuning van dual use en militaire O&O&I (Onderzoek & Ontwikkeling & Innovatie).

Bij dual use O&O&I wordt verder gedifferentieerd naargelang het aandeel civiele/militaire toepassingen:

 • Dual use O&O&I met hoofdzakelijk civiele toepassingen is een non issue en moet zonder meer financiële ondersteuning met Vlaamse overheidsmiddelen kunnen genieten.
 • Vlaamse steun voor dual use O&O&I met gedeeltelijk civiele en militaire toepassingen moet mogelijk zijn na screening door een ethische commissie.

O&O&I met militaire finaliteit betreft meestal een overheid als eindafnemer, en vereist vaak cofinanciering om te kunnen deelnemen.

Opdat Vlaamse actoren geen kansen zouden missen, moet volgens VARIO deelname aan Europese en federale initiatieven met militaire finaliteit mogelijk zijn, uiteraard rekening houdend met ethische aspecten.

Wie hier de cofinanciering opneemt, federaal (defensie) of regionaal (economie en innovatie), moet besproken worden in de context van een strategisch overleg tussen beleidsniveaus.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Danielle Raspoet

Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen, VARIO
Directeur
02 553 24 40

Meer nieuws

 • Europees Commissaris Thierry Breton bezoekt Leuvense onderzoekscentrum imec

  11 juni 2021

  De Europese halfgeleideralliantie zou "binnen enkele weken" een feit zijn. Dat heeft Europees Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton tijdens een bezoek aan het Leuvense onderzoekscentrum imec gezegd. De alliantie tussen lidstaten, bedrijven en kennisinstellingen moet zorgen voor een verhoogde productie van halfgeleiders in Europa. Halfgeleiders zijn onmisbaar voor het produceren van chips.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 23

  11 juni 2021

  O.a. Industrieforum, Gigarant en bestrijding leegstand in steden.

 • EU-nieuws deze week | 7 - 11 juni 2021

  11 juni 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (10 juni 2021)

  10 juni 2021

  O.a. vragen om uitleg over Open Science Vlaanderen, STEM-actieplan en nieuw instrument voor innovatiesteun.

 • Vlaamse hyperloop?

  10 juni 2021

  Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits laat onderzoeken of Vlaanderen een strategische partner kan zijn in de uitrol van een Hyperloop netwerk. Zo zouden grote hoeveelheden goederen op 21 minuten van Brussel naar Schiphol getransporteerd kunnen worden. De Vlaamse industrie en de universiteiten beschikken over belangrijke technologische troeven om een rol te spelen in het onderzoek hiernaar.