Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen en PMV kiest resoluut voor verduurzaming en transparantie

Filter items
Nieuws
24 september 2022

De Vlaamse Regering heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de autonome investeringsmaatschappij Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor de komende vijf jaar goedgekeurd. PMV neemt een centrale rol op in het Vlaams economisch overheidsinstrumentarium. 

Centraal in de nieuwe overeenkomst staat de sterke focus op verduurzaming van het economisch weefsel, de rol van PMV in het kader van de klimaattransitie en op rapportering en transparantie naar de buitenwereld en met name het Vlaams Parlement toe.

Evaluatie 

Naar afloop van de periode 2017-2022 werd de PMV-groep grondig geëvalueerd. Daarbij werden zowel het functioneren als de prestaties van PMV-groep in het kader van de voorbije samenwerkingsovereenkomst onder de loep genomen, evenals een vooruitblik op de toekomst van PMV-groep. Hieruit bleek dat PMV een bijzonder sterk merk.

Strategische doelstellingen van PMV

Zowel de missietekst als de strategische doelstellingen van de PMV-groep bevatten vanaf nu uitdrukkelijke verwijzingen naar de rol van PMV in het verduurzamen van het Vlaamse economische weefsel en de klimaattransitie. Zo is een nieuwe strategische richtlijn ingevoerd die uitdrukkelijk bepaalt dat de tussenkomst van PMV  erop gericht is om een impuls te geven aan investeringen en projecten die bijdragen aan een verduurzaming van het Vlaamse economisch weefsel en de beschikbare infrastructuur.

De overeenkomst specifieert verder dat hierbij bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de transitie naar duurzame en hernieuwbare energie-voorzieningen.

Ook worden de SDG’s, of Sustainable Development Goals, opgenomen. Aan de hand van ESG (Environmental, Social and Governance)-criteria zal de duurzaamheid en de ethische weerslag van een investering van PMV concreet gemeten worden.

Transparantie naar het parlement

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorziet ook uitdrukkelijk dat PMV zich, bij monde van haar general manager, ter beschikking stelt aan het Vlaams Parlement voor overleg en toelichting indien daar vraag naar is.

(Volledig persbericht onderaan deze pagia)

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  28 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer en convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027.

 • Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  25 november 2022

  De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de kmo-portefeuille  definitief goedgekeurd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. De hervorming treedt in januari ’23 in werking.

 • Wij zoeken twee allround communicatiedeskundigen

  25 november 2022

  Wij zijn op zoek naar twee allround communicatiedeskundigen die de communicatieprojecten die op stapel staan n.a.v. het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie mee tot een goed einde kunnen brengen. Solliciteren kan t.e.m. 6 december

 • 18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  25 november 2022

  De Vlaamse regering geeft 18,4 miljoen euro steun aan 22 circulaire projecten. Die projecten richten zich onder meer op minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.

 • EU-nieuws deze week | 21 - 25 november '22

  25 november 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.