Vlaams gazellenbeleid voor groeiondernemingen

Filter items
Nieuws
13 september 2010

Vlaanderen in Actie

Meer groei-ondernemingen is een belangrijke beleidsprioriteit in het licht van Vlaanderen in Actie. Gazellen zijn meestal zeer innovatieve bedrijven, die voor heel wat nieuwe banen zorgen. In het regeerakkoord werd daarom de Gazellensprong in het vooruitzicht gesteld: een specifieke beleidsmaatregel gericht op de coaching van ondernemers tot doorgroei op internationale markten. In het kader van een de ViA-rondetafel op 13 september 2010 werd onderzocht hoe het beleid rond ondernemerschap en het creëren van meer doorgroeikansen voor ondernemingen verder kan worden ingevuld.

Het Gazellenbeleid

Vlaams minister-president Kris Peeters zal voor het gazellenbeleid inzetten op twee sporen voor coaching en begeleiding gericht op de belangrijkste barrières tot groei, en dit vervat in een omkaderend beleid.

  • Het eerste zeer gefocuste spoor zou zich richten op een selectief aantal groeiondernemingen, met een zeer hoog (internationaal) groeipotentieel. Aan deze bedrijven wordt een intensief en bedrijfsspecifiek coaching programma aangeboden, dat doelgericht inspeelt op de individuele noden en barrières waarmee de potentiële groeier geconfronteerd wordt. De groeier zou ook in een lerend netwerk van andere groeiondernemingen geplaatst worden als een extra bron van ondersteuning en inspiratie.
  • Het tweede spoor omvat een minder selectief programma dat open staat voor de gemiddelde groeiondernemer. Hier wordt ook aan begeleiding gedaan, maar dan meer probleemgericht in plaats van ondernemingsgericht. De ondernemer wordt over de verschillende groeiknelpunten geïnformeerd en er worden generische oplossingen aangeboden die de ondernemer dan zelf kan aanpassen en vervolgens toepassen binnen de onderneming. Informatieverstrekking en netwerking zullen dus ook centraal staan.

Gecombineerd met deze coaching en begeleiding benadrukt minister-president Peeters dat een omkaderend beleid zal uitgewerkt worden, gericht op het stroomlijnen en mogelijk aanvullen van bestaande overheidsinstrumenten die een hefboom zijn voor groei (bv. innovatie, internationalisering, financiering,…).

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets