Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

Filter items
Nieuws
2 december 2022

De Vlaamse Regering heeft beslist om rond “Flanders Technology & Innovation” (FTI) een autonome vennootschap op te richten. Bedoeling is om, samen met private partners, te investeren in een platform waar data, know how en innovatieve ideeën worden samengebracht. Het nieuwe bedrijf zal een katalysator worden voor investeringen in technologische oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.

De Vlaamse Regering wil potentiële private investeerders vanaf nu de kans geven om de vennootschap mee op te richten en organiseert daartoe een open call.

De nieuwe onderneming FTI heeft een tweeledig doel:

 • actoren stimuleren om hun eigen “silo” te overstijgen door een veilig platform te bieden waarbinnen relevante informatie tussen actoren kan uitgewisseld worden;
 • technologische en innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen detecteren en partners samenbrengen om die oplossingen te realiseren.

De focus ligt op de volgende 5 concrete domeinen: gezondheid & voeding, energie & klimaat, onderwijs & arbeidsmarkt, data en media & entertainment.

De toetredingscriteria voor de private aandeelhouders zijn (cumulatief):

 1. het engagement om voor een bedrag van minstens 500.000 euro in geld in te brengen in het vermogen van de vennootschap.
 2. een solvabiliteitsratio (d.w.z. de verhouding van het volledige eigen vermogen tot het balanstotaal van de onderneming) ten belope van minstens 20%.
 3. niet onder bepaalde uitsluitingsgronden vallen, onder meer:
  • niet veroordeeld zijn voor opgesomde strafrechtelijk gesanctioneerde feiten of misdrijven;
  • voldaan hebben aan verplichtingen tot betaling van inkomsten-, rechtspersonen- of vennootschapsbelasting en sociale zekerheidsbijdragen;
  • zich niet in staat van faillissement of van vereffening bevinden of vergelijkbare situatie
 4. aantonen dat de kandidaat toegevoegde waarde heeft voor FTI, dat de beoogde aanpak van de kandidaat qua filosofie strookt met het voorwerp en het belang van FTI, en dat de kandidaat de principes van ethisch en duurzaam ondernemen respecteert.

Vlaanderen zal in principe begin 2023 (mede in functie van het resultaat van de open call aan de private markt) een beslissing nemen over haar concrete inbreng in het vermogen van de nieuwe vennootschap.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (26 januari 2023)

  26 januari 2023

  Gedachtewisseling over innovatiesteun in het kader van Vlaamse Veerkracht en vragen om uitleg over leegstand van winkelpanden verbetertrajecten met betrekking tot cybersecurity.

 • Vlaams decreet moet paal en perk stellen aan illegale tewerkstelling bij onderaannemers

  Vlaams decreet moet paal en perk stellen aan illegale tewerkstelling bij onderaannemers

  23 januari 2023

  Vlaams minister van Werk Jo Brouns komt met een nieuw decreet dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling en malafide constructies. Het decreet lanceert daarvoor de 'zorgvuldigheidstoets', die hoofdaannemers verplicht bepaalde gegevens op te vragen bij onderaannemers. De nieuwe regelgeving moet van kracht worden tegen de zomer van dit jaar.

 • Wat is de waarde van een doctoraat voor ondernemerschap?

  Wat is de waarde van een doctoraat voor ondernemerschap?

  23 januari 2023

  In de publicatie “Een doctoraat en ondernemerschap” wordt het carrièrepad van ondernemerschap uitgelicht. De publicatie laat onderzoekers en stakeholders aan het woord over de wisselwerking tussen een doctoraat en ondernemerschap. De publicatie biedt eveneens een overzicht van de verschillende diensten en platformen in Vlaanderen die van nut kunnen zijn bij het opstarten en uitbouwen van een onderneming.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2023)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2023)

  20 januari 2023

  O.a. voordracht effectief en plaatsvervangend lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom.

   

 • EU-nieuws deze week | 14 - 20 januari 2023

  20 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.