Vlaamse Regering wil overheidsopdrachten meer inzetten voor innovatie

Filter items
Nieuws
31 oktober 2016

De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag 28 oktober de visienota ‘innovatieve overheidsopdrachten’ goed. Ze wil op die manier overheidsopdrachten meer strategisch inzetten voor innovatie.

In totaal is een bedrag voorzien van 5 miljoen euro voor de stimulering van de aankoop en ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

Het programma Innovatieve Overheidsopdrachten wordt getrokken door Veerle Lories, projectleider transversaal innovatiebeleid.

Twee soorten overheidsopdrachten

De Vlaamse overheid heeft een enorme koopkracht. In de toekomst wil ze die koopkracht meer gericht gaan inzetten voor innovatie.

Op die manier creëert ze een performantere overheid, competitievere ondernemingen en draagt ze als overheid bij tot oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

De Vlaamse Regering wil twee soorten van aankooptrajecten stimuleren:

  • 1 – overheidsopdrachten voor innovatie: innovatieve oplossingen zijn al beschikbaar op de markt maar nog niet wijd verspreid
  • 2 – pré-commerciële innovatie aankopen: aankopen waarbij een innovatief idee verder uitgewerkt wordt via onderzoek en ontwikkeling

Steden en gemeenten

De innovatieve overheidsopdrachten worden niet onmiddellijk in heel de Vlaamse publieke sector toegepast. In een eerste fase komen zo de sectoren en domeinen aan bod waar innovatie al een belangrijke rol speelt, zoals Energie, Zorg, Industrie 4.0, Circulaire Economie, Wonen,…

Op basis van die opgedane ervaring kan deze manier van aanbesteden dan verder uitgerold worden over de gehele Vlaamse overheid en de ruimere publieke sector, zoals bijvoorbeeld steden en gemeenten, ziekenhuizen, aankoopcentrales uit de sociale sector,…

Visienota Programma innovatieve overheidsopdrachten

De visienota beschrijft wat innovatieve overheidsopdrachten zijn, wat het belang en het potentiële voordeel ervan is en hoe dit instrument in de Vlaamse overheid meer strategisch en structureel zal ingezet worden.

Het wil bijdragen tot het realiseren van innovaties voor specifieke uitdagingen in domeinen van maatschappelijk belang (gezondheid, energie, veiligheid, …); het moderniseren van de werking van de overheid en het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van publieke diensten; het versnellen van de diffusie van innovaties; en het versterken van groei en competitiviteit bij ondernemingen, in het bijzonder bij kmo’s.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Veerle Lories

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)
Projectleider
0477 40 29 46