Industriële Onderzoeksfondsen en interfaceactiviteiten

Filter items

Het Industrieel Onderzoeksfonds

Het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) is een intern bestemmingsfonds van een associatie (een universiteit en één of meerder hogescholen)  waarvan de middelen worden aangewend voor strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoekmet een economische of gemengd economisch-maatschappelijke finaliteit (zie W&I decreet artikel 57 tot 59 en het IOF- en interfaceactiviteitenbesluit)

De doelstellingen van een IOF zijn, op korte tot middellange termijn, de wisselwerking tussen de associatie en het bedrijfsleven stimuleren en een portefeuille van toepassingsgerichte kennis bij de associatie opbouwen. Op middellange tot lange termijn moet een IOF resulteren in de betere afstemming van het strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek op de economische behoeften en de toepassing en valorisatie van de opgebouwde portefeuille van kennis in het bedrijfsleven.

De IOF passen zo in het ruimere geheel van inspanningen om de wisselwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en economische actoren te versterken.

De subsidie IOF behoort tot het valorisatiebeleid van de Vlaamse overheid dat door de afdeling Onderzoek van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) wordt opgevolgd.

De interfaceactiviteiten

De subsidie voor interfaceactiviteiten wordt aangewend voor de financiering van personeels-, werkings- en overheadkosten voor de volgende mogelijke interfaceactiviteiten :

  1. bevordering van de wisselwerking tussen de associatie en het bedrijfsleven, zoals het stimulering en organiseren van onderlinge contacten, de promotie van het aanbod aan kennis van de associatie, het zoeken naar mogelijke partners voor onderzoek en valorisatie, begeleiding bij technologische advies,  ondersteuning bij het opstellen van contracten, waaronder juridische en financiële assistentie.
  2. bevordering van de economische valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd binnen de associatie, zoals de sensibiliserings- en opleidingsactiviteiten voor de valorisatie van het onderzoek, actieve opsporing van valoriseerbare resultaten die ondersteuning nodig hebben bij het valorisatieproces,  begeleiding bij het opstellen van een valorisatieplan (inschakeling van externe consultants),  marktonderzoek, opsporing van bedrijven voor mogelijke exploitatie, bescherming van intellectuele eigendom (octrooiaanvraag en -beheer, licentie-overeenkomsten, auteursrechten), het bevordering van de oprichting van spin-offbedrijven.
  3. het dagelijkse beheer van de via het IOF bekostigde mandaten en projecten en werking van het IOF.

Financiering

Het IOF-beleid bepaalt dat ten minste 25 % van de middelen besteed wordt aan IOF-mandaten. Ten hoogste 10% kan door de associatie worden aangewend voor overheadkosten en 10% loonlasten en werkingsuitgaven voor het beheer van de IOF-projecten en -mandaten. De overige IOF-middelen dienen voor de financiering van onderzoeksprojecten.

De verdeling van de middelen over de verschillende associaties is gebaseerd op een verdeelsleutel. Die verdeelsleutel omvat eveneens resultaatgerichte parameters met een groter gewicht en omvat in totaal volgende zes parameters :

  • doctoraatsdiploma's;
  • publicaties en citaties;
  • industriële contractinkomsten;
  • contractinkomsten uit het Kaderprogramma van de Europese Unie;
  • octrooien;
  • spin-offbedrijven.

Binnen de associatie/universiteit worden de middelen toegekend door het associatie- of universiteitsbestuur, na gemotiveerd advies door een IOF-raad en via open oproepen of spontane aanvragen.

De verdeelsleutel van het lopende jaar wordt door de afdeling Ondernemen en Innoveren van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) berekend.

Het duo subsidie IOF en de subsidie interfaceactiviteiten behoort tot het valorisatiebeleid van de Vlaamse overheid dat door de afdeling Onderzoek van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) wordt opgevolgd.

IOF-projecten

De instellingen ontsluiten hun IOF-projecten en IOF-mandaten naar het brede publiek, via Flanders Research Information Space (FRIS).

Het FRIS-platform is te raadplegen via volgende link: https://www.researchportal.be

>> Via volgende link kom je direct op de selectie IOF-onderzoeksproject in FRIS

Contact en meer info

Voor vragen over het Industrieel Onderzoeksfonds kunt u terecht bij Peter Viaene (berekening IOF-sleutel) en Rita Hauchecorne (beleid).

Contactgegevens zie rechterkolom.

Bekijk hier de regelgeving in de Vlaamse Codex

EU Knowledge Valorisation Platform – Good practices (English)

 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Peter Viaene

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0499 59 30 95

Contactgegevens

Rita Hauchecorne

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker